Filipperbrevet 2:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn

Dansk (1917 / 1931)
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,

Norsk (1930)
Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,

King James Bible
Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:

English Revised Version
Wherefore also God highly exalted him, and gave unto him the name which is above every name;
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

Psaltaren 2:6-12
»Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»…

Psaltaren 8:5-8
Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.…

Psaltaren 45:6,7
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

Psaltaren 69:29,30
Men mig som är betryckt och plågad, mig skall din frälsning, o Gud, beskydda.…

Psaltaren 72:17-19
Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.…

Psaltaren 91:14
»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

Psaltaren 110:1,5
Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»…

Jesaja 9:7
Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jesaja 49:6-8
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.…

Jesaja 52:13
Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt.

Jesaja 53:12
Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

Daniel 2:44,45
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;…

Daniel 7:14
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Matteus 11:27
Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --

Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Lukas 10:22
Allt har av min Fader blivit för trott åt mig. Och ingen känner vem Sonen är utom Fadern, ej heller vem Fadern är, utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd.»

Johannes 3:35,36
Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.…

Johannes 5:22-27
Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen,…

Johannes 13:3
Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud.

Johannes 17:1-3,5
Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: »Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig,…

Apostagärningarna 2:32-36
Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.…

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Romabrevet 14:9-11
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.…

1 Korinthierbrevet 15:24-27
Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt.…

Hebreerbrevet 2:9
Men honom som en liten tid hade blivit gjord »ringare än änglarna», honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

2 Petrusbrevet 1:17
Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 5:12
Och de sade med hög röst: »Lammet som blev slaktat, är värdigt att mottaga makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och ära, och pris och lov.»

Uppenbarelseboken 11:15
Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen starka röster som sade: »Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.»

Uppenbarelseboken 19:16
Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.»

given.

Psaltaren 89:27
Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden.

Efesierbrevet 1:20-23
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,…

Kolosserbrevet 1:18
Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.

Hebreerbrevet 1:4
Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

Länkar
Filipperbrevet 2:9 InterFilipperbrevet 2:9 FlerspråkigFilipenses 2:9 SpanskaPhilippiens 2:9 FranskaPhilipper 2:9 TyskaFilipperbrevet 2:9 KinesiskaPhilippians 2:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 2
8och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. 9Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn 10för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden,…
Korshänvisningar
Jesaja 52:13
Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt.

Jesaja 53:12
Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

Daniel 7:14
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Johannes 17:11
Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- för att de må vara ett, likasom vi äro ett.

Johannes 17:12
Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig; jag vakade över dem, och ingen av dem gick i fördärvet, ingen utom fördärvets man, ty skriften skulle ju fullbordas.

Apostagärningarna 2:33
Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.

Efesierbrevet 1:10
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

Efesierbrevet 1:21
över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.

2 Thessalonikerbr. 1:12
så att vår Herre Jesu namn bliver förhärligat i eder, och I i honom, efter vår Guds och Herrens, Jesu Kristi, nåd.

Hebreerbrevet 1:9
Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

Hebreerbrevet 2:9
Men honom som en liten tid hade blivit gjord »ringare än änglarna», honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.

3 Johannesbrevet 1:7
Ty för hans namns skull hava de dragit åstad, utan att hava tagit emot något av hedningarna.

Filipperbrevet 2:8
Överst på sidan
Överst på sidan