Filippenserne 2
Norsk (1930)
1Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, 2da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn, idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, 3ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, 4og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.

5La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, 8og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

12Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven; 13for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

14Gjør alt uten knurr og tvil, 15forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, 16idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves. 17Men om jeg og blir ofret mens jeg gjør altertjeneste og bærer eders tro frem som offer, så gleder jeg mig, og gleder mig sammen med eder alle; 18i like måte gled også I eder, og gled eder sammen med mig!

19Jeg har det håp i den Herre Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til eder, forat også jeg kan bli ved godt mot, når jeg får vite hvorledes det er med eder. 20For jeg har ingen likesinnet, som opriktig kan ha omsorg for eder; 21for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til; 22men hans prøvede troskap kjenner I, at likesom en sønn tjener sin far, således har han tjent med mig for evangeliet. 23Ham håper jeg altså å sende straks jeg ser utgangen på min sak. 24Men jeg har den tillit i Herren at jeg og selv skal komme snart.

25Og Epafroditus, min bror og medarbeider og medstrider og eders utsending og tjener til å råde bot på min trang, har jeg funnet det nødvendig å sende til eder, 26da han lengtes efter eder alle og var urolig i hu fordi I hadde hørt at han var blitt syk. 27For han blev virkelig syk, døden nær; men Gud miskunnet sig over ham, dog ikke bare over ham, men også over mig forat jeg ikke skulde ha sorg på sorg. 28Derfor sender jeg ham dess snarere, forat I kan glede eder ved å se ham igjen, og jeg være mere fri for sorg. 29Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og hold slike i ære; 30for det var for Kristi gjernings skyld han kom døden nær, da han våget sitt liv for å utfylle savnet av eder i tjenesten mot mig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Philippians 1
Top of Page
Top of Page