Filipperbrevet 2:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gören allt utan att knorra och tveka,

Dansk (1917 / 1931)
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Norsk (1930)
Gjør alt uten knurr og tvil,

King James Bible
Do all things without murmurings and disputings:

English Revised Version
Do all things without murmurings and disputings;
Treasury i Bibeln Kunskap

without.

Filipperbrevet 2:3
fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

2 Mosebok 16:7,8
och i morgon skolen I se HERRENS härlighet, HERREN har nämligen hört huru I knorren mot honom. Ty vad äro vi, att I knorren mot oss?»…

4 Mosebok 14:27
»Huru länge skall denna onda menighet fortfara att knorra mot mig? Ty jag har hört huru Israels barn knorra mot mig.

Psaltaren 106:25
De knorrade i sina tält och lyssnade icke till HERRENS röst.

Matteus 20:11
När de så fingo, knorrade de mot husbonden.

Markus 14:5
Man hade ju kunnat sälja den för mer än tre hundra silverpenningar och giva dessa åt de fattiga.» Och de talade hårda ord till henne.

Apostagärningarna 6:1
Vid denna tid, då nu lärjungarnas antal förökades, begynte de grekiska judarna knorra mot de infödda hebréerna över att deras änkor blevo förbisedda vid den dagliga utdelningen.

1 Korinthierbrevet 10:10
Knorren icke heller, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av »Fördärvaren».

Jakobsbrevet 5:9
Sucken icke mot varandra, mina bröder, på det att I icke mån bliva dömda. Se, domaren står för dörren.

1 Petrusbrevet 4:9
Varen gästvänliga mot varandra utan knot,

Judasbrevet 1:16
De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

disputings.

Ordspråksboken 13:10
Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.

Ordspråksboken 15:17,18
Bättre är ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat.…

Markus 9:33,34
Och de kommo till Kapernaum. Och när han hade kommit dit där han bodde, frågade han dem: »Vad var det I samtaladen om på vägen?»…

Apostagärningarna 15:2,7,39
Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem.…

Romabrevet 12:18
Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.

Romabrevet 14:1
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Romabrevet 16:17
Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.

1 Korinthierbrevet 1:10-12
Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.…

1 Korinthierbrevet 3:3-5
eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt?…

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Galaterbrevet 5:15,26
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.…

Efesierbrevet 4:31,32
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.…

1 Thessalonikerbr. 5:13,15
Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes.…

1 Timotheosbrevet 6:3-5
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,…

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

Jakobsbrevet 1:20
Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.

Jakobsbrevet 3:14-18
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.…

Jakobsbrevet 4:1
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?

1 Petrusbrevet 3:11
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter

Länkar
Filipperbrevet 2:14 InterFilipperbrevet 2:14 FlerspråkigFilipenses 2:14 SpanskaPhilippiens 2:14 FranskaPhilipper 2:14 TyskaFilipperbrevet 2:14 KinesiskaPhilippians 2:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 2
13Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14Gören allt utan att knorra och tveka, 15så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte», inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen,…
Korshänvisningar
Markus 9:14
När de därefter kommo till lärjungarna, sågo de att mycket folk var samlat omkring dem, och att några skriftlärde disputerade med dem.

Lukas 5:30
Men fariséerna -- särskilt de skriftlärde bland dem -- knorrade mot hans lärjungar och sade: »Huru kunnen I äta och dricka med publikaner och syndare?»

1 Korinthierbrevet 10:10
Knorren icke heller, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av »Fördärvaren».

1 Petrusbrevet 4:9
Varen gästvänliga mot varandra utan knot,

Filipperbrevet 2:13
Överst på sidan
Överst på sidan