Hebreerbrevet 12:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

Dansk (1917 / 1931)
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Norsk (1930)
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

King James Bible
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:

English Revised Version
Follow after peace with all men, and the sanctification without which no man shall see the Lord:
Treasury i Bibeln Kunskap

Follow.

1 Mosebok 13:7-9
och tvister uppstodo mellan Abrams och Lots boskapsherdar. Tillika bodde på den tiden kananéerna och perisséerna där i landet.…

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 38:20
de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda.

Psaltaren 120:6
Länge nog har min själ måst bo ibland dem som hata friden.

Psaltaren 133:1
En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.

Ordspråksboken 16:7
Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.

Ordspråksboken 17:14
Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.

Jesaja 11:6-9
Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.…

Matteus 5:9
Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

Markus 9:50
Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och hållen frid inbördes.»

Romabrevet 12:18
Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 1:10
Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Efesierbrevet 4:1-8
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,…

1 Thessalonikerbr. 5:15
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

Jakobsbrevet 3:17,18
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.…

1 Petrusbrevet 3:11
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter

and holiness.

Hebreerbrevet 12:10
De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi skola få del av hans helighet.

Psaltaren 94:15
Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

Jesaja 51:1
Hören på mig, I som faren efter rättfärdighet, I som söken HERREN. Skåden på klippan, ur vilken I ären uthuggna, och på gruvan, ur vilken I haven framhämtats:

Lukas 1:75
ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar.

Romabrevet 6:22
Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

2 Korinthierbrevet 6:17
Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Filipperbrevet 3:12
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

1 Thessalonikerbr. 3:13
så att edra hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse, när han kommer med alla sina heliga.

1 Thessalonikerbr. 4:7
Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

1 Petrusbrevet 1:15,16
utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig.…

1 Petrusbrevet 3:13
Och vem är den som kan göra eder något ont, om I nitälsken för det som är gott?

2 Petrusbrevet 3:11,18
Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bören icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan,…

3 Johannesbrevet 1:11
Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

no man.

1 Mosebok 32:30
Men Jakob gav platsen namnet Peniel, »ty», sade han, »jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat».

Job 19:26
Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud.

Job 33:26
När hon då beder till Gud, är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel; han giver så den mannen hans rättfärdighet åter.

Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

1 Korinthierbrevet 13:12
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Efesierbrevet 5:5
Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare.

Galaterbrevet 3:21
Är då lagen emot Guds löften? Bort det! Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen.

1 Johannesbrevet 3:2,3
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.…

Uppenbarelseboken 21:24-27
Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin, vad härligt de hava.…

Uppenbarelseboken 22:3,4,11-15
Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom…

Länkar
Hebreerbrevet 12:14 InterHebreerbrevet 12:14 FlerspråkigHebreos 12:14 SpanskaHébreux 12:14 FranskaHebraeer 12:14 TyskaHebreerbrevet 12:14 KinesiskaHebrews 12:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 12
14Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren. 15Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;…
Korshänvisningar
Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Romabrevet 6:22
Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

Hebreerbrevet 9:28
så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

Hebreerbrevet 12:10
De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi skola få del av hans helighet.

Hebreerbrevet 12:13
Överst på sidan
Överst på sidan