Ordspråksboken 17:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.

Dansk (1917 / 1931)
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Norsk (1930)
Å begynne trette er som å åpne for vann; la da tretten fare, før den blir for voldsom!

King James Bible
The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.

English Revised Version
The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before there be quarrelling.
Treasury i Bibeln Kunskap

beginning

Ordspråksboken 17:19
Den som älskar split, han älskar överträdelse; Men som bygger sin dörr hög, han far efter fall.

Ordspråksboken 26:21
Såsom glöd kommer av kol, och eld av ved, så upptändes kiv av en trätgirig man.

Ordspråksboken 29:22
En snarsticken man uppväcker träta, och den som lätt förtörnas begår ofta överträdelse.

Domarboken 12:1-6
Men Efraims män församlade sig och drogo till Safon; och de sade till Jefta: »Varför drog du åstad till strid mot Ammons barn utan att kalla på oss till att tåga med dig? Nu vilja vi bränna upp ditt hus jämte dig själv i eld.…

2 Samuelsbokem 2:14-17
Och Abner sade till Joab: »Må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek i vår åsyn.» Joab svarade: »Må så ske.»…

2 Samuelsbokem 19:41-43
Men då kommo alla de övriga israeliterna till konungen och sade till honom: »Varför hava våra bröder, Juda män, fått hemligen bemäktiga sig dig och föra konungen och hans familj, tillika med alla Davids män, över Jordan?»…

2 Samuelsbokem 20:1
Nu hände sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: »Vi hava ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Israel drage hem, var och en till sin hydda.»

2 Krönikeboken 10:14-16
Han talade till dem efter de unga männens råd och sade: »Jag skall göra edert ok tungt, ja, jag skall göra det ännu tyngre än förut; har min fader tuktat eder med ris, så skall jag göra det med skorpiongissel.»…

2 Krönikeboken 13:17
Och Abia med sitt folk anställde ett stort nederlag bland dem, så att fem hundra tusen unga män av Israel föllo slagna.

2 Krönikeboken 25:17-24
Och sedan Amasja, Juda konung, hade hållit rådplägning, sände han till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels konung, och lät säga: »Kom, låt oss drabba samman med varandra.»…

2 Krönikeboken 28:6
Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda ett hundra tjugu tusen man på en enda dag, allasammans stridbara män. Detta skedde därför att de hade övergivit HERREN, sina fäders Gud.

leave

Ordspråksboken 13:10
Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.

Ordspråksboken 14:29
Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.

Ordspråksboken 16:32
Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Ordspråksboken 19:11
Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att tillgiva vad någon har brutit.

Ordspråksboken 20:3
Det är en ära för en man att hålla sig ifrån kiv, den oförnuftige söker alltid strid.

Ordspråksboken 25:8
Var icke för hastig att begynna en tvist; vad vill du eljest göra längre fram, om din vederpart kommer dig på skam?

1 Mosebok 13:8,9
Då sade Abram till Lot: »Icke skall någon tvist vara mellan mig och dig, och mellan mina herdar och dina herdar; vi äro ju fränder.…

Domarboken 8:1-3
Men Efraims män sade till honom: »Huru har du kunnat handla så mot oss? Varför bådade du icke upp oss, när du drog ut till strid mot Midjan?» Och de foro häftigt ut mot honom.…

Predikaren 7:8,9
Bättre är slutet på en sak än dess begynnelse; bättre är en tålmodig man än en högmodig.…

Matteus 5:39-41
Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;…

Apostagärningarna 6:1-5
Vid denna tid, då nu lärjungarnas antal förökades, begynte de grekiska judarna knorra mot de infödda hebréerna över att deras änkor blevo förbisedda vid den dagliga utdelningen.…

Apostagärningarna 15:2
Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem.

Romabrevet 12:18
Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.

1 Thessalonikerbr. 4:11
och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

2 Timotheosbrevet 2:23,24
Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de föda av sig strider.…

Jakobsbrevet 3:14-18
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.…

Länkar
Ordspråksboken 17:14 InterOrdspråksboken 17:14 FlerspråkigProverbios 17:14 SpanskaProverbes 17:14 FranskaSprueche 17:14 TyskaOrdspråksboken 17:14 KinesiskaProverbs 17:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Ordspråksboken 17
13Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika. 14Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut. 15Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN.…
Korshänvisningar
1 Thessalonikerbr. 4:11
och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

Ordspråksboken 20:3
Det är en ära för en man att hålla sig ifrån kiv, den oförnuftige söker alltid strid.

Ordspråksboken 25:8
Var icke för hastig att begynna en tvist; vad vill du eljest göra längre fram, om din vederpart kommer dig på skam?

Ordspråksboken 17:13
Överst på sidan
Överst på sidan