Ordsprogene 17
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Bedre en tør Bid Brød med fred end Huset fuldt af Sul med Trætte.1Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av slakt med trette.1Bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv.
2Klog Træl bliver Herre over daarlig Søn og faar lod og del mellem Brødre.2En klok tjener får råde over en dårlig sønn, og iblandt brødrene får han del i arven.2En förståndig tjänare får råda över en vanartig son, och bland bröderna får han skifta arv.
3Digel til Sølv og Ovn til Guld, men den, der prøver Hjerter, er HERREN.3Der er digel for sølv og ovn for gull; men den som prøver hjertene, er Herren.3Degeln prövar silver och smältugnen guld, så prövar HERREN hjärtan.
4Den onde hører paa onde Læber, Løgneren lytter til giftige Tunger.4Den onde akter på ondskaps lebe; løgneren lytter til ødeleggelses tunge.4En ond människa aktar på ondskefulla läppar, falskheten lyssnar till fördärvliga tungor.
DANNORSVE
5Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.5Den som spotter den fattige, håner hans skaper; den som gleder sig over ulykke, skal ikke bli ustraffet.5Den som bespottar den fattige smädar hans skapare; den som gläder sig åt andras ofärd bliver icke ostraffad.
6De gamles Krone er Børnebørn, Sønners Stolthed er Fædre.6De gamles krone er barnebarn, og barns pryd er deres fedre.6De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.
7Ypperlig Tale er ej for en Daare, end mindre da Løgn for den, som er ædel.7Det sømmer sig ikke for dåren å tale store ord, enn mindre for den høibårne å tale løgn.7Stortaliga läppar hövas icke dåren, mycket mindre lögnaktiga läppar en furste.
8Som en Troldsten er Gave i Giverens Øjne; hvorhen den end vender sig, gør den sin Virkning.8Gave er en edelsten i dens øine som får den; hvor den kommer, gjør den lykke.8En gåva är en lyckosten i dens ögon, som ger den; vart den än kommer bereder den framgång.
9Den, der dølger en Synd, søger Venskab, men den, der ripper op i en Sag, skiller Venner.9Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet; men den som ripper op en sak, skiller venn fra venn.9Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense.
DANNORSVE
10Bedre virker Skænd paa forstandig end hundrede Slag paa en Taabe.10Skjenn virker bedre på den forstandige enn hundre slag på dåren.10En förebråelse verkar mer på den förståndige än hundra slag på dåren.
11Den onde har kun Genstridighed for, men et skaanselsløst Bud er udsendt imod ham.11En ond manns hu står bare til gjenstridighet, og en ubarmhjertig engel sendes imot ham.11Upprorsmakaren vill allenast vad ont är, men en budbärare utan förbarmande skall sändas mot honom.
12Man kan møde en Bjørn, hvis Unger er taget, men ikke en Taabe udi hans Daarskab.12Bedre for en mann å møte en bjørn som ungene er tatt fra, enn en dåre i hans dårskap.12Bättre är att möta en björninna från vilken man har tagit ungarna, än att möta en dåre i hans oförnuft.
13Den, der gengælder godt med ondt, fra hans Hus skal Vanheld ej vige.13Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike.13Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika.
14At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.14Å begynne trette er som å åpne for vann; la da tretten fare, før den blir for voldsom!14Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.
DANNORSVE
15At frikende skyldig og dømme uskyldig, begge Dele er HERREN en Gru.15Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to en vederstyggelighet for Herren.15Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN.
16Hvad hjælper Penge i Taabens Haand til at købe ham Visdom, naar Viddet mangler?16Hvad hjelper penger i dårens hånd til å kjøpe visdom, siden han er uten forstand?16Vartill gagna väl penningar i dårens hand? Han kunde köpa sig vishet, men han saknar förstånd.
17Ven viser Kærlighed naar som helst, Broder fødes til Hjælp i Nød.17En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød.17En väns kärlek består alltid. och en broder födes till hjälp i nöden.
18Mand uden Vid giver Haandslag og gaar i Borgen for Næsten.18Et menneske som ikke har forstand, gir håndslag og går i borgen hos sin næste.18En människa utan förstånd är den som giver handslag, den som går i borgen för sin nästa.
19Ven af Kiv er Ven af Synd; at højne sin Dør er at attraa Fald.19Den som elsker trette, elsker synd; den som gjør sin dør høi, søker sin egen undergang.19Den som älskar split, han älskar överträdelse; Men som bygger sin dörr hög, han far efter fall.
DANNORSVE
20Ej finder man Lykke, naar Hjertet er vrangt, man falder i Vaade, naar Tungen er falsk.20Den som er falsk i hjertet, finner intet godt, og den som er vrang i sin tale, faller i ulykke.20Den som har ett vrångt hjärta vinner ingen framgång, och den som har en förvänd tunga, han faller i olycka.
21Den, der avler en Taabe, faar Sorg, Daarens Fader er ikke glad.21Den som har en narr til sønn, får sorg av ham; en dåres far har ingen glede.21Den som har fött en dåraktig son får bedrövelse av honom, en dåres fader har ingen glädje.
22Glad Hjerte er godt for Legemet, nedslaaet Sind suger Marv af Benene.22Et glad hjerte gir god lægedom, men et nedslått mot tar margen fra benene.22Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tager märgen ur benen.
23Den gudløse tager Gave i Løn for at bøje Rettens Gænge.23Den ugudelige tar gaver ut av barmen for å bøie rettens gang.23Den ogudaktige tager gärna skänker i lönndom, för att han skall vränga rättens vägar.
24Visdom staar den forstandige for Øje, Taabens Blik er ved Jordens Ende.24Den forstandige har visdommen for øie, men dårens øine er ved jordens ende.24Den förståndige har sin blick på visheten, men dårens ögon äro vid jordens ända.
DANNORSVE
25Taabelig Søn er sin Faders Sorg, Kvide for hende, som fødte ham.25En uforstandig sønn er en gremmelse for sin far og en bitter sorg for henne som fødte ham.25En dåraktig son är sin faders grämelse och en bitter sorg för henne som har fött honom.
26At straffe den, der har Ret, er ilde, værre endnu at slaa de ædle.26Å straffe også den rettferdige er ikke godt; å slå edle menn er tvert imot all rett.26Att pliktfälla jämväl den rättfärdige är icke tillbörligt; att slå ädla män strider mot rättvisan.
27Den, som har Kundskab tøjler sin Tale, Mand med Forstand er koldblodig.27Den som er sparsom med sine ord, er klok, og den koldsindige er en forstandig mann.27Den som har vett, han spar sina ord; och lugn till sinnes är en man med förstånd.
28Selv Daaren, der tier, gælder for viis, forstandig er den, der lukker sine Læber.28Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine leber lukket.28Om den oförnuftige tege, så aktades också han för vis; den som tillsluter sina läppar är förståndig.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 16
Top of Page
Top of Page