1 Thessalonikerbr. 5:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

Dansk (1917 / 1931)
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

Norsk (1930)
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

King James Bible
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

English Revised Version
See that none render unto any one evil for evil; but alway follow after that which is good, one toward another, and toward all.
Treasury i Bibeln Kunskap

See.

1 Mosebok 45:24
Därefter lät han sina bröder fara, och de begåvo sig åstad; och han sade till dem: »Kiven icke på vägen.»

1 Korinthierbrevet 16:10
Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

Efesierbrevet 5:15,33
Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa;…

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

Uppenbarelseboken 22:9
Men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja.»

none.

2 Mosebok 23:4,5
Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, så skall du föra djuret tillbaka till honom.…

3 Mosebok 19:18
Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.

1 Samuelsboken 24:13
Det är såsom det gamla ordspråket säger: 'Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är'; därför skall hand icke röra dig.»

Psaltaren 7:4
har jag med ont vedergällt ned som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan sak,

Ordspråksboken 17:13
Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika.

Ordspråksboken 20:22
Säg icke: »Jag vill vedergälla ont med ont»; förbida HERREN, han skall hjälpa dig.

Ordspråksboken 24:17,29
Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända,…

Ordspråksboken 25:21
Om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, och om han är törstig, så giv honom att dricka;

Matteus 5:39,44,45
Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;…

Lukas 6:35
Nej, älsken edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda.

Romabrevet 12:17-21
Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.…

1 Korinthierbrevet 6:7
Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?

1 Petrusbrevet 2:22,23
»Han hade ingen synd gjort, och intet svek fanns i hans mun.…

1 Petrusbrevet 3:9
Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel.

ever.

1 Thessalonikerbr. 2:12
och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet.

5 Mosebok 16:20
Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må leva och taga i besittning det land som Herren, din Gud, vill giva dig.

Psaltaren 38:20
de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda.

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:1
Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

1 Petrusbrevet 3:11-13
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter…

3 Johannesbrevet 1:11
Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

and.

Romabrevet 12:17,18
Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.…

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

2 Timotheosbrevet 2:24
Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

1 Petrusbrevet 2:17
Bevisen var man ära, älsken bröderna, »frukten Gud, ären konungen».

Länkar
1 Thessalonikerbr. 5:15 Inter1 Thessalonikerbr. 5:15 Flerspråkig1 Tesalonicenses 5:15 Spanska1 Thessaloniciens 5:15 Franska1 Thessalonicher 5:15 Tyska1 Thessalonikerbr. 5:15 Kinesiska1 Thessalonians 5:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 5
14Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man. 15Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man. 16Varen alltid glada.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 20:22
Säg icke: »Jag vill vedergälla ont med ont»; förbida HERREN, han skall hjälpa dig.

Matteus 5:44
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Romabrevet 12:17
Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

1 Thessalonikerbr. 5:21
men pröven allt, behållen vad gott är,

1 Petrusbrevet 3:9
Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel.

1 Thessalonikerbr. 5:14
Överst på sidan
Överst på sidan