1 Korinthierbrevet 14:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

Dansk (1917 / 1931)
Higer efter Kærligheden, og tragter efter de aandelige Gaver men mest efter at profetere.

Norsk (1930)
Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

King James Bible
Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.

English Revised Version
Follow after love; yet desire earnestly spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
Treasury i Bibeln Kunskap

Follow.

Ordspråksboken 15:9
En styggelse för HERREN är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han.

Ordspråksboken 21:21
Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.

Jesaja 51:1
Hören på mig, I som faren efter rättfärdighet, I som söken HERREN. Skåden på klippan, ur vilken I ären uthuggna, och på gruvan, ur vilken I haven framhämtats:

Romabrevet 9:30
Vad skola vi då säga? Jo, att hedningarna, som icke foro efter rättfärdighet, hava vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro,

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

1 Timotheosbrevet 5:10
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

1 Petrusbrevet 3:11-13
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter…

3 Johannesbrevet 1:11
Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

charity.

1 Korinthierbrevet 13:1-8,13
Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.…

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

desire.

1 Korinthierbrevet 12:1,31
Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig.…

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

prophesy.

1 Korinthierbrevet 14:3-5,24,25,37,39
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.…

1 Korinthierbrevet 13:2,9
Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.…

4 Mosebok 11:25-29
Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, och tog av den ande som var över honom och lät komma över de sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem, begynte de profetera, vilket de sedan icke mer gjorde.…

Romabrevet 12:6
Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;

1 Thessalonikerbr. 5:20
förakten icke profetisk tal,

1 Timotheosbrevet 4:14
Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste.

Länkar
1 Korinthierbrevet 14:1 Inter1 Korinthierbrevet 14:1 Flerspråkig1 Corintios 14:1 Spanska1 Corinthiens 14:1 Franska1 Korinther 14:1 Tyska1 Korinthierbrevet 14:1 Kinesiska1 Corinthians 14:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 14
1Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 2Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 10:5
Sedan kommer du till Guds Gibea, där filistéernas fogdar äro. Och när du kommer dit in i staden, skall du träffa på en skara profeter, som komma ned från offerhöjden där, med psaltare, puka, flöjt och harpa före sig, under det att de själva äro i profetisk hänryckning.

1 Korinthierbrevet 12:1
Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig.

1 Korinthierbrevet 12:31
Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största. Och nu vill jag ytterligare visa eder en väg, en övermåttan härlig väg.

1 Korinthierbrevet 13:2
Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.

1 Korinthierbrevet 14:22
Alltså äro »tungomålen» ett tecken, ej för dem som tro, utan för dem som icke tro; profetian däremot är ett tecken, ej för dem som icke tro, utan för dem som tro.

1 Korinthierbrevet 14:24
Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad.

1 Korinthierbrevet 14:39
Alltså, mina bröder, varen ivriga att undfå profetians gåva och förmenen ej heller någon att tala tungomål.

1 Korinthierbrevet 16:14
Låten allt hos eder ske i kärlek.

1 Korinthierbrevet 13:13
Överst på sidan
Överst på sidan