Efesierbrevet 5:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa;

Dansk (1917 / 1931)
Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,

Norsk (1930)
Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,

King James Bible
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,

English Revised Version
Look therefore carefully how ye walk, not as unwise, but as wise;
Treasury i Bibeln Kunskap

See.

Efesierbrevet 5:33
Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.

Matteus 8:4
Och Jesus sade till honom: »Se till, att du icke säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»

Matteus 27:4,24
och sade: »Jag har syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod.» Men de svarade: »Vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför.»…

1 Thessalonikerbr. 5:15
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

Hebreerbrevet 12:25
Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen?

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

walk.

2 Mosebok 23:13
I alla de stycken om vilka jag har talat till eder skolen I taga eder till vara. Och andra gudars namn skolen I icke nämna; de skola icke höras i din mun.

Matteus 10:16
Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.

1 Korinthierbrevet 14:20
Mina bröder, varen icke barn till förståndet; nej varen barn i ondskan, men varen fullmogna till förståndet.

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

Kolosserbrevet 4:5
Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.

not.

2 Samuelsbokem 24:10
Men Davids samvete slog honom, sedan han hade låtit räkna folket, och David sade till HERREN: »Jag har syndat storligen i vad jag har gjort; men tillgiv nu, HERRE, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt.»

Job 2:10
Man han svarade henne: »Du talar såsom en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi taga emot det goda av Gud, skola vi då icke också taga emot det onda?» Vid allt detta syndade Job icke med sina läppar.

Psaltaren 73:22
då var jag oförnuftig och förstod intet; såsom ett oskäligt djur var jag inför dig.

Ordspråksboken 14:8
Det är den klokes vishet, att han aktar på sin väg, men det är dårars oförnuft, att de öva svek.

Matteus 25:2
Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.

Lukas 24:25
Då sade han till dem: »O, huru oförståndiga ären I icke och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna hava talat!

Galaterbrevet 3:1,3
I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?…

1 Timotheosbrevet 6:9
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

Länkar
Efesierbrevet 5:15 InterEfesierbrevet 5:15 FlerspråkigEfesios 5:15 SpanskaÉphésiens 5:15 FranskaEpheser 5:15 TyskaEfesierbrevet 5:15 KinesiskaEphesians 5:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 5
14Därför heter det: »Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig.» 15Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa; 16och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 15:21
I oförnuft har den vettlöse sin glädje, men en förståndig man går sin väg rätt fram.

Efesierbrevet 5:2
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

Kolosserbrevet 4:5
Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.

Efesierbrevet 5:14
Överst på sidan
Överst på sidan