Filipperbrevet 2:29
Parallella Vers
Svenska (1917)
Tagen alltså emot honom i Herren, med all glädje, och hållen sådana män i ära.

Dansk (1917 / 1931)
Modtager ham altsaa i Herren med al Glæde og holder saadanne i Ære;

Norsk (1930)
Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og hold slike i ære;

King James Bible
Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:

English Revised Version
Receive him therefore in the Lord with all joy; and hold such in honour:
Treasury i Bibeln Kunskap

Receive.

Matteus 10:40,41
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.…

Lukas 9:5
Och om man någonstädes icke tager emot eder, så gån bort ifrån den staden, och skudden stoftet av edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.»

Johannes 13:20
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»

Romabrevet 16:2
Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

1 Korinthierbrevet 16:10
Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

2 Korinthierbrevet 7:2
Bereden oss ett rum i edra hjärtan; vi hava icke handlat orätt mot någon, icke varit någon till skada, icke gjort någon något förfång. --

Kolosserbrevet 4:10
Aristarkus, min medfånge, hälsar eder; så gör ock Markus, Barnabas syskonbarn. Angående honom haven I redan fått föreskrifter; och om han kommer till eder, så tagen vänligt emot honom.

3 Johannesbrevet 1:10
Om jag kommer, skall jag därför påvisa huru illa han gör, då han skvallrar om oss med elaka ord. Och han nöjer sig icke härmed; utom det att han själv intet vill göra för bröderna, hindrar han också andra som vore villiga att göra något, ja, han driver dem ut ur församlingen.

with.

Jesaja 52:7
Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion: »Din Gud är nu konung!»

Lukas 2:10,11
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.…

Apostagärningarna 2:46
Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.

Apostagärningarna 8:8
Och det blev stor glädje i den staden.

Romabrevet 10:15
Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: »Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!»

Efesierbrevet 4:9-12
Men detta ord »han for upp», vad innebär det, om icke att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder?…

and.

2 Korinthierbrevet 10:18
Ty icke den håller provet, som giver sig själv gott vitsord, utan den som Herren giver sådant vitsord.

1 Thessalonikerbr. 5:12
Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder.

Hebreerbrevet 13:17
Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.

hold such in reputation.

Apostagärningarna 28:10
Och de bevisade oss ära på mångahanda sätt; och när vi skulle avsegla, försågo de oss med vad vi behövde.

1 Korinthierbrevet 16:18
de hava vederkvickt min ande såväl som eder ande. Så lären eder nu att rätt uppskatta sådana män.

1 Timotheosbrevet 5:17
Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

Länkar
Filipperbrevet 2:29 InterFilipperbrevet 2:29 FlerspråkigFilipenses 2:29 SpanskaPhilippiens 2:29 FranskaPhilipper 2:29 TyskaFilipperbrevet 2:29 KinesiskaPhilippians 2:29 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 2
28Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, både för att I skolen få glädjen att återse honom, och för att jag själv därigenom skall få lättnad i min bedrövelse. 29Tagen alltså emot honom i Herren, med all glädje, och hållen sådana män i ära. 30Ty för Kristi verks skull var han nära döden, i det han satte sitt liv på spel, för att giva mig ersättning för den tjänst som jag måste sakna från eder personligen.
Korshänvisningar
Romabrevet 16:2
Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

1 Korinthierbrevet 16:18
de hava vederkvickt min ande såväl som eder ande. Så lären eder nu att rätt uppskatta sådana män.

Filipperbrevet 2:28
Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, både för att I skolen få glädjen att återse honom, och för att jag själv därigenom skall få lättnad i min bedrövelse.

Filipperbrevet 2:28
Överst på sidan
Överst på sidan