Psaltaren 110:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»

Dansk (1917 / 1931)
Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!«

Norsk (1930)
Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

King James Bible
A Psalm of David. The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.

English Revised Version
A Psalm of David. The LORD saith unto my lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2962, B.C.

1042. This Psalm was probably composed by David after Nathan's prophetic address; and from the grandeur of the subject and the sublimity of the expressions, it is evident that it can only refer, as the ancient Jews fully acknowledged, to the royal dignity, priesthood, victories, and triumphs of the MESSIAH.

The Lord

Psaltaren 8:1
För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. (2) HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!

Matteus 22:42-46
och sade: »Vad synes eder om Messias, vems son är han?» De svarade honom: »Davids.»…

Markus 12:35-37
Medan Jesus undervisade i helgedomen, framställde han denna fråga: »Huru kunna de skriftlärde säga att Messias är Davids son?…

Lukas 22:41
Sedan gick han bort ifrån dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på sina knän och bad

sit

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Apostagärningarna 2:34
Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,

Efesierbrevet 1:20-22
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,…

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

until

Psaltaren 2:6-9
»Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»…

Psaltaren 45:6,7
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

1 Korinthierbrevet 15:25
Ty han måste regera »till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».

Hebreerbrevet 1:3,13
Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets högra sida i höjden.…

Hebreerbrevet 10:12,13
men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida…

Länkar
Psaltaren 110:1 InterPsaltaren 110:1 FlerspråkigSalmos 110:1 SpanskaPsaume 110:1 FranskaPsalm 110:1 TyskaPsaltaren 110:1 KinesiskaPsalm 110:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 110
1Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.» 2Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.…
Korshänvisningar
Matteus 22:44
'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter.'

Matteus 26:64
Jesus svarade honom: »Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar.»

Markus 12:36
David själv har ju sagt genom den helige Andes ingivelse: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.'

Markus 14:62
Jesus svarade: »Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.»

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Lukas 20:42
David själv säger ju i Psalmernas bok: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,

Lukas 20:43
till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.'

Lukas 22:69
Men härefter skall Människosonen sitta på den gudomliga Maktens högra sida.»

Apostagärningarna 2:34
Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,

Apostagärningarna 2:35
till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.

1 Korinthierbrevet 15:25
Ty han måste regera »till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».

Efesierbrevet 1:20
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

Efesierbrevet 1:22
»Allt lade han under hans fötter.» Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting --

Kolosserbrevet 3:1
Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Hebreerbrevet 1:3
Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets högra sida i höjden.

Hebreerbrevet 1:13
Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall»?

Hebreerbrevet 8:1
Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen,

Hebreerbrevet 10:12
men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida

Hebreerbrevet 10:13
och väntar nu allenast på att »hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall».

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Psaltaren 109:31
Överst på sidan
Överst på sidan