Salmenes 110
Norsk (1930)
1Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

2Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender!

3Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag; i hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dugg ut av morgenrødens skjød.

4Herren har svoret, og han skal ikke angre det: Du er prest evindelig efter Melkisedeks vis.

5Herren ved din høire hånd knuser konger på sin vredes dag.

6Han holder dom iblandt hedningene, fyller op med lik, knuser hoder over den vide jord.

7Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høit sitt hode.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 109
Top of Page
Top of Page