Psaltaren 110:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

Dansk (1917 / 1931)
Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!

Norsk (1930)
Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender!

King James Bible
The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.

English Revised Version
The LORD shall send forth the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.
Treasury i Bibeln Kunskap

the rod

2 Mosebok 7:19
Och HERREN sade till Mose: »Säg till Aron: Tag din stav, och räck ut din hand över egyptiernas vatten, över deras strömmar, kanaler och sjöar och alla andra vattensamlingar, så skola de bliva blod; över hela Egyptens land skall vara blod, både i träkärl och i stenkärl.»

2 Mosebok 8:5
Och HERREN sade till Mose: »Säg till Aron: Räck ut din hand med din stav över strömmarna, kanalerna och sjöarna, och låt så paddor stiga upp över Egyptens land.»

Mika 7:14
Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får hava sin avskilda boning i skogen på Karmel; låt den gå i bet i Basan och i Gilead, likasom under forna dagar.

Matteus 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.…

Apostagärningarna 2:34-37
Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,…

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

1 Korinthierbrevet 1:23
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

2 Korinthierbrevet 10:4,5
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.…

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

1 Petrusbrevet 1:12
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

out

Jesaja 2:3
ja, många folk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Hesekiel 47:1
Därefter förde han mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster; och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg, söder om altaret.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

rule

Psaltaren 2:8,9
Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.…

Psaltaren 22:28,29
Ty riket är HERRENS, och han råder över hedningarna.…

Psaltaren 45:5
Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.

Länkar
Psaltaren 110:2 InterPsaltaren 110:2 FlerspråkigSalmos 110:2 SpanskaPsaume 110:2 FranskaPsalm 110:2 TyskaPsaltaren 110:2 KinesiskaPsalm 110:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 110
1Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.» 2Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender. 3Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.…
Korshänvisningar
Psaltaren 2:9
Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.»

Psaltaren 20:2
Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion.

Psaltaren 45:6
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Psaltaren 72:8
Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.

Jeremia 48:17
Ömken honom, I alla som bon omkring honom, I alla som kännen hans namn. Sägen: »Huru sönderbruten är icke den starka spiran, den präktiga staven!»

Hesekiel 19:14
Och eld har gått ut från dess yppersta gren och har förtärt dess frukt. Så finnes där nu ingen stark gren kvar, ingen härskarspira! En klagosång är detta, och den har fått tjäna såsom klagosång.

Daniel 7:13
Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom.

Daniel 7:14
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Psaltaren 110:1
Överst på sidan
Överst på sidan