Psaltaren 110:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

Dansk (1917 / 1931)
Dit Folk møder villigt frem paa din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig som Dug af Morgenrødens Moderskød.

Norsk (1930)
Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag; i hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dugg ut av morgenrødens skjød.

King James Bible
Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.

English Revised Version
Thy people offer themselves willingly in the day of thy power: in the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth.
Treasury i Bibeln Kunskap

thy

Psaltaren 22:27,28
Alla jordens ändar skola betänka det och omvända sig till HERREN. Hedningarnas alla släkter skola tillbedja inför dig.…

Domarboken 5:2
Att härförare förde an i Israel, att folket villigt följde dem -- loven HERREN därför!

Apostagärningarna 2:41
De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

Romabrevet 11:2-6
Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom. Eller veten I icke vad skriften säger, där den talar om Elias, huru denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord:…

2 Korinthierbrevet 8:1-3,12,16
Vi vilja meddela eder, käre bröder, huru Guds nåd har verkat i Macedoniens församlingar.…

Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

day

Apostagärningarna 1:8
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

Apostagärningarna 2:33
Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.

Apostagärningarna 4:30-35
i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.»…

Apostagärningarna 19:20
På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

2 Korinthierbrevet 13:4
Ty om han än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i honom, men av Guds kraft skola vi leva med honom och bevisa det på eder.

Galaterbrevet 1:15,16
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,…

beauties

Psaltaren 96:9
Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven för hans ansikte, alla länder.

Hesekiel 43:12
Detta är lagen om huset: på toppen av berget skall hela dess område runt omkring vara högheligt. Ja, detta är lagen om huset.

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

1 Thessalonikerbr. 4:7
Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

from the womb, etc.

thou hast

Apostagärningarna 4:4
Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

Apostagärningarna 21:20
När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: »Du ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit till tro, och alla nitälska de för lagen.

Uppenbarelseboken 7:9
Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer.

Länkar
Psaltaren 110:3 InterPsaltaren 110:3 FlerspråkigSalmos 110:3 SpanskaPsaume 110:3 FranskaPsalm 110:3 TyskaPsaltaren 110:3 KinesiskaPsalm 110:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 110
2Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender. 3Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. 4HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.»…
Korshänvisningar
Domarboken 5:2
Att härförare förde an i Israel, att folket villigt följde dem -- loven HERREN därför!

2 Samuelsbokem 17:12
När vi så drabba ihop med honom, varhelst han må påträffas, skola vi slå ned på honom, såsom daggen faller över marken; och då skall intet bliva kvar av honom och alla de män som äro med honom

1 Krönikeboken 16:29
given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker och kommen inför hans ansikte, tillbedjen HERREN i helig skrud.

Nehemja 11:2
Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem.

Psaltaren 29:2
given åt HERREN hans namns ära, tillbedjen HERREN i helig skrud.

Psaltaren 51:12
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

Psaltaren 96:9
Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven för hans ansikte, alla länder.

Jesaja 52:1
Vakna upp, vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren skall vidare komma in i dig.

Mika 5:7
Då skall Jakobs kvarleva vara bland många folk såsom dagg från HERREN, såsom en regnskur på gräs, vilken icke dröjer för någon mans skull eller väntar för människobarns skull.

Psaltaren 110:2
Överst på sidan
Överst på sidan