Kolosserbrevet 3:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Dansk (1917 / 1931)
Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand.

Norsk (1930)
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

King James Bible
If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

English Revised Version
If then ye were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

risen.

Kolosserbrevet 2:12,13,20
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.…

Romabrevet 6:4,5,9-11
Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.…

Galaterbrevet 2:19,20
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,…

Efesierbrevet 1:19,20
och huru översvinnligt stor hans makt är på oss som tro -- allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,…

Efesierbrevet 2:5,6
gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!…

seek.

Kolosserbrevet 3:2
Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.

Psaltaren 16:11
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Psaltaren 17:14,15
ja, med din hand, från människorna, HERRE, från denna världens människor, som hava sin del i detta livet, och vilkas buk du fyller med dina håvor, som hava söner i mängd och lämna sitt överflöd åt sina barn.…

Psaltaren 73:25,26
Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.…

Ordspråksboken 15:24
Den förståndige vandrar livets väg uppåt, Då att han undviker dödsriket därnere.

Matteus 6:20,33
utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.…

Lukas 12:33
Säljen vad I ägen och given allmosor; skaffen eder penningpungar som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar.

Romabrevet 8:6
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

2 Korinthierbrevet 4:18
åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid, med de som icke synas, de vara i evighet.

Filipperbrevet 3:20,21
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,…

Hebreerbrevet 11:13-16
I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var; de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara »gäster och främlingar» på jorden.…

where.

Psaltaren 110:1
Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»

Matteus 22:44
'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter.'

Matteus 26:64
Jesus svarade honom: »Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar.»

Markus 12:36
David själv har ju sagt genom den helige Andes ingivelse: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.'

Markus 14:62
Jesus svarade: »Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.»

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Lukas 20:42
David själv säger ju i Psalmernas bok: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,

Lukas 22:69
Men härefter skall Människosonen sitta på den gudomliga Maktens högra sida.»

Apostagärningarna 2:34
Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,

Apostagärningarna 7:55
Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida.

Romabrevet 8:34
Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss.

Efesierbrevet 1:20
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

Efesierbrevet 4:10
Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.

Hebreerbrevet 1:3,13
Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets högra sida i höjden.…

Hebreerbrevet 8:1
Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen,

Hebreerbrevet 10:12
men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

Länkar
Kolosserbrevet 3:1 InterKolosserbrevet 3:1 FlerspråkigColosenses 3:1 SpanskaColossiens 3:1 FranskaKolosser 3:1 TyskaKolosserbrevet 3:1 KinesiskaColossians 3:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
1Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. 2Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.…
Korshänvisningar
Psaltaren 110:1
Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»

Predikaren 10:2
Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster.

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Romabrevet 6:5
Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

Efesierbrevet 5:22
I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren;

Filipperbrevet 3:20
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,

Kolosserbrevet 2:12
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

Hebreerbrevet 8:1
Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen,

Kolosserbrevet 2:23
Överst på sidan
Överst på sidan