Psaltaren 16:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Norsk (1930)
Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

King James Bible
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

English Revised Version
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; in thy right hand there are pleasures for evermore.
Treasury i Bibeln Kunskap

path

Psaltaren 21:4
Han bad dig om liv, och du gav honom det, ett långt liv alltid och evinnerligen.

Ordspråksboken 2:19
Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Ordspråksboken 5:6
Livets väg vill hon ej akta på; hennes stigar äro villostigar, fastän hon ej vet det.

Ordspråksboken 12:28
På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död.

Jesaja 2:3
ja, många folk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Matteus 7:14
och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

Romabrevet 8:11
Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

in thy

Psaltaren 17:15
Men jag skall skåda ditt ansikte i rättfärdighet; när jag uppvaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.

Psaltaren 21:5,6
Stor är hans ära genom din seger; majestät och härlighet beskär du honom.…

Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Apostagärningarna 2:28
Du har kungjort mig livets vägar; du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.'

1 Korinthierbrevet 13:12
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

2 Korinthierbrevet 4:17
Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet --

Efesierbrevet 3:19
och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.

Judasbrevet 1:24
Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,

Uppenbarelseboken 7:15-17
Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom, dag och natt, i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.…

Uppenbarelseboken 22:5
Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

at thy

Markus 16:19
Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

Apostagärningarna 7:56
Och han sade: »Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.»

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

pleasures

Psaltaren 36:8
De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.

Matteus 25:33,46
Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.…

Länkar
Psaltaren 16:11 InterPsaltaren 16:11 FlerspråkigSalmos 16:11 SpanskaPsaume 16:11 FranskaPsalm 16:11 TyskaPsaltaren 16:11 KinesiskaPsalm 16:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 16
10Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven. 11Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.
Korshänvisningar
Matteus 7:14
och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

Job 36:11
Om de då höra på honom och underkasta sig, så få de framleva sina dagar i lycka och sina år i ljuvlig ro.

Psaltaren 11:7
Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

Psaltaren 17:15
Men jag skall skåda ditt ansikte i rättfärdighet; när jag uppvaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.

Psaltaren 21:6
Ja, du låter honom bliva till välsignelse evinnerligen; du fröjdar honom med glädje inför ditt ansikte.

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 36:8
De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.

Psaltaren 43:4
Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Psaltaren 46:4
En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psaltaren 49:15
Men min själ skall Gud förlossa ifrån dödsrikets våld, ty han skall upptaga mig. Sela.

Psaltaren 139:24
och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

Psaltaren 140:13
Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn och de redliga bo inför ditt ansikte.

Psaltaren 149:4
Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Ordspråksboken 2:19
Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.

Ordspråksboken 14:32
Genom sin ondska kommer de ogudaktige på fall, men den rättfärdige är frimodig in i döden.

Jesaja 61:7
För eder skam skolen I få dubbelt igen, och de som ledo smälek skola nu jubla över sin del. Så skola de få dubbelt att besitta i sitt land; evig glädje skola de undfå.

Psaltaren 16:10
Överst på sidan
Överst på sidan