Galaterbrevet 2:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud.

Norsk (1930)
For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud;

King James Bible
For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.

English Revised Version
For I through the law died unto the law, that I might live unto God.
Treasury i Bibeln Kunskap

through.

Galaterbrevet 3:10,24
Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»…

Romabrevet 3:19,20
Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;…

Romabrevet 4:15
Vad lagen kommer åstad är ju vredesdom; men där ingen lag finnes, där finnes icke heller någon överträdelse.

Romabrevet 5:20
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.

Romabrevet 7:7-11,14,22,23
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»…

Romabrevet 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Romabrevet 10:4,5
Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror.…

dead.

Romabrevet 6:2,11,14
Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?…

Romabrevet 7:4,6,9
Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.…

Kolosserbrevet 2:20
Om I nu haven dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens »makter», varför låten I då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen:

Kolosserbrevet 3:3
Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.

1 Petrusbrevet 2:24
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».

that.

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Romabrevet 14:7,8
Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.…

1 Korinthierbrevet 10:31
Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.

2 Korinthierbrevet 5:15
Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.

1 Thessalonikerbr. 5:10
som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

1 Petrusbrevet 4:1,2,6
Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpnen ock I eder med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd.…

Länkar
Galaterbrevet 2:19 InterGalaterbrevet 2:19 FlerspråkigGálatas 2:19 SpanskaGalates 2:19 FranskaGalater 2:19 TyskaGalaterbrevet 2:19 KinesiskaGalatians 2:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 2
18Om så vore att jag byggde upp igen detta samma som jag redan har brutit ned, då bevisade jag därmed, att jag var en överträdare. 19Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.…
Korshänvisningar
Romabrevet 6:2
Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?

Romabrevet 6:11
Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.

Romabrevet 7:4
Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.

1 Korinthierbrevet 9:20
För judarna har jag blivit såsom en jude, för att kunna vinna judar; för dom som stå under lagen har jag, som själv icke står under lagen, blivit såsom stode jag under lagen, för att kunna vinna dem som stå under lagen.

Galaterbrevet 6:14
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Galaterbrevet 2:18
Överst på sidan
Överst på sidan