1 Korinthierbrevet 8:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.

Norsk (1930)
Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én.

King James Bible
As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.

English Revised Version
Concerning therefore the eating of things sacrificed to idols, we know that no idol is anything in the world, and that there is no God but one.
Treasury i Bibeln Kunskap

we know.

1 Korinthierbrevet 10:19,20
Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting?…

Psaltaren 115:4-8
Men deras avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.…

Jesaja 41:24
Men se, I ären ett intet, och edert verk är alls intet; den som utväljer eder är en styggelse.

Jesaja 44:8,9
Frukten icke och varen icke förskräckta. Har jag icke för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det? I ären ju mina vittnen. Finnes väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finnes, jag vet av ingen.…

Jeremia 10:14
Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten, ty deras gjutna beläten äro lögn, och ingen ande är i dem.

Jeremia 51:17,18
Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten, ty deras gjutna beläten äro lögn, och ingen ande är i dem.…

Habackuk 2:19,20
Ve dig som säger till stocken: »Vakna!», och till döda stenen: »Vakna upp!» Kan en sådan giva någon vägvisning? Visst är den överdragen med guld och silver, men alls ingen ande är däri.…

Apostagärningarna 19:26
men nu sen och hören I att denne Paulus icke allenast i Efesus, utan i nästan hela provinsen Asien genom sitt tal har förlett ganska mycket folk, i det han säger att de gudar som göras med människohänder icke äro gudar.

there is.

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

5 Mosebok 4:39
därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

5 Mosebok 32:39
Sen nu att jag allena är det, och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som kan rädda ur min hand.

Jesaja 37:16,20
»HERRE Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.…

Jesaja 44:6,8,24
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.…

Jesaja 45:5,14
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Markus 12:29
Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.

Efesierbrevet 4:6
han som är över alla, genom alla och i alla.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

Länkar
1 Korinthierbrevet 8:4 Inter1 Korinthierbrevet 8:4 Flerspråkig1 Corintios 8:4 Spanska1 Corinthiens 8:4 Franska1 Korinther 8:4 Tyska1 Korinthierbrevet 8:4 Kinesiska1 Corinthians 8:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 8
3Men den som älskar Gud, han är känd av honom. 4Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud. 5Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden -- och det finnes ju många »gudar» och många »herrar» --…
Korshänvisningar
5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 4:39
därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Jesaja 41:24
Men se, I ären ett intet, och edert verk är alls intet; den som utväljer eder är en styggelse.

Apostagärningarna 14:15
och sade: »I män, vad är det I gören? Också vi äro människor, av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'.

Apostagärningarna 15:20
utan allenast skriva till dem att de skola avhålla sig från avgudastyggelser och från otukt och från köttet av förkvävda djur och från blod.

Apostagärningarna 19:26
men nu sen och hören I att denne Paulus icke allenast i Efesus, utan i nästan hela provinsen Asien genom sitt tal har förlett ganska mycket folk, i det han säger att de gudar som göras med människohänder icke äro gudar.

1 Korinthierbrevet 8:1
Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: »Alla hava vi 'kunskap'.» »Kunskapen» uppblåser, men kärleken uppbygger.

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

1 Korinthierbrevet 8:7
Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat.

1 Korinthierbrevet 8:10
Ty om någon får se dig, som har undfått »kunskap», ligga till bords i ett avgudahus, skall då icke hans samvete, om han är svag, därav »bliva uppbyggt» på det sätt att han äter köttet från avgudaoffer?

1 Korinthierbrevet 8:11
Genom din »kunskap» går ju då den svage förlorad -- han, din broder, som Kristus har lidit döden för.

1 Korinthierbrevet 10:19
Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting?

Galaterbrevet 4:8
Förut, innan I ännu känden Gud, voren I trälar under gudar som till sitt väsende icke voro gudar.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

1 Korinthierbrevet 8:3
Överst på sidan
Överst på sidan