Daniel 4:34
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men när tiden var förliden, upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte,

Dansk (1917 / 1931)
Men da Tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine Øjne til Himmelen og fik min Forstand igen, og jeg priste den Højeste og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis Herredømme er evigt, og hvis Rige staar fra Slægt til Slægt.

Norsk (1930)
Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**.

King James Bible
And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:

English Revised Version
And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honoured him that liveth for ever; for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation:
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3441. B.C.

563. at the end.

Daniel 4:16,26,32
Hans hjärta skall förvandlas, så att det icke mer är en människas, och ett djurs hjärta skall givas åt honom, och sju tider skola så gå fram över honom.…

lifted.

Psaltaren 121:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Psaltaren 130:1,2
En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.…

Jona 2:2-4
Han sade: »Jag åkallade HERREN i min nöd, och han svarade mig; från dödsrikets buk ropade jag, och du hörde min röst.…

Lukas 18:13
Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' --

I blessed.

Job 1:21
och sade: »Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!»

Psaltaren 50:14
Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste.

Psaltaren 103:1-4
Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.…

Psaltaren 107:8,15,22,31
De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,…

Jesaja 24:15
»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»

Klagovisorna 3:19-23
Tänk på mitt elände och min husvillhet, på malörten och giftet!…

the most High.

Daniel 4:17,32
Så är det förordnat genom änglarnas rådslut, och så är det befallt om denna sak av de heliga, för att de levande skola besinna att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill, ja, upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem.'…

Psaltaren 7:17
Jag vill tacka HERREN efter hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.

Psaltaren 9:2
Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

Psaltaren 92:1
En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Klagovisorna 3:38
Kommer icke från den Högstes mun både ont och gott?

him.

Daniel 12:7
Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullbordat.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psaltaren 102:24
Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.

Psaltaren 146:10
HERREN är konung evinnerligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Johannes 5:26
Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han ock givit åt Sonen att hava liv i sig själv.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

Uppenbarelseboken 4:10
då falla de tjugufyra äldste ned inför honom som sitter på tronen, och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter, och lägga sina kransar ned inför tronen och säga;

Jeremia 10:6
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.

whose.

Daniel 4:3
Ty stora äro förvisso hans tecken, och mäktiga äro hans under. Hans rike är ett evigt rike, och hans välde varar från släkte till släkte.

Daniel 2:44
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;

Daniel 7:14
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Psaltaren 10:16
Ja, HERREN är konung alltid och evinnerligen; hedningarna utrotas ur hans land.

Psaltaren 145:13
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Mika 4:7
Och jag skall låta de haltande bliva en kvarleva och de långt bort förjagade ett mäktigt folk; och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg från nu och till evig tid.

Lukas 1:33
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»

Uppenbarelseboken 11:15
Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen starka röster som sade: »Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.»

is from.

Psaltaren 90:1
En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Länkar
Daniel 4:34 InterDaniel 4:34 FlerspråkigDaniel 4:34 SpanskaDaniel 4:34 FranskaDaniel 4:34 TyskaDaniel 4:34 KinesiskaDaniel 4:34 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 4
34Men när tiden var förliden, upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte, 35honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»…
Korshänvisningar
Lukas 1:33
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»

Uppenbarelseboken 4:9
Och när väsendena hembära pris och ära och tack åt honom som sitter på tronen och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter,

Uppenbarelseboken 4:10
då falla de tjugufyra äldste ned inför honom som sitter på tronen, och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter, och lägga sina kransar ned inför tronen och säga;

Psaltaren 102:24
Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.

Psaltaren 145:13
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Daniel 2:44
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;

Daniel 4:2
Jag har funnit för gott att härmed kungöra de tecken och under som den högste Guden har gjort med mig.

Daniel 4:3
Ty stora äro förvisso hans tecken, och mäktiga äro hans under. Hans rike är ett evigt rike, och hans välde varar från släkte till släkte.

Daniel 4:36
Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd, och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike till ära; och mina rådsherrar och stormän sökte upp mig. Och jag blev åter insatt i mitt rike, och ännu större makt blev mig given.

Daniel 5:18
Åt din fader Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike, storhet, ära och härlighet;

Daniel 5:21
Han blev utstött från människors barn, och hans hjärta blev likt ett djurs, och han måste bo ibland vildåsnor och äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp -- detta till dess han besinnade att den högste Guden råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.

Daniel 6:26
Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden.

Daniel 7:27
Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.»

Daniel 12:7
Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullbordat.

Jona 1:14
Då ropade de till HERREN och sade: »Ack HERRE, låt oss icke förgås för denne mans själs skull, och låt icke oskyldigt blod komma över oss. Ty du, HERRE, har gjort såsom dig täckes.»

Mika 4:7
Och jag skall låta de haltande bliva en kvarleva och de långt bort förjagade ett mäktigt folk; och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg från nu och till evig tid.

Daniel 4:33
Överst på sidan
Överst på sidan