Psaltaren 36:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.

Dansk (1917 / 1931)
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Norsk (1930)
Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre!

King James Bible
Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.

English Revised Version
Thy righteousness is like the mountains of God; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.
Treasury i Bibeln Kunskap

righteousness

Psaltaren 71:19
Din rättfärdighet når till himmelen, o Gud. Du som har gjort så stora ting, o Gud, vem är dig lik?

Psaltaren 97:2
Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.

Psaltaren 145:17
HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.

1 Mosebok 18:25
Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?»

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Jesaja 45:19,21-24
Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett mörkt land; jag har icke sagt till Jakobs släkt: Förgäves skolen I söka mig. Jag är HERREN, som talar sanning, som förkunnar, vad rätt är.…

Romabrevet 3:25
honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud -- då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna -- nu visa att han dock var rättfärdig.

great mountains [heb.

2 Mosebok 9:28
Bedjen till HERREN, ty hans dunder och hagel har varat länge nog; så skall jag släppa eder, och I skolen icke behöva bliva kvar längre.»

1 Samuelsboken 14:15
Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket; utposterna och de som hade gått ut för att härja grepos ock av förskräckelse. Och marken darrade, så att en förskräckelse ifrån Gud uppstod.

judgments

Psaltaren 77:19
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man icke.

Psaltaren 92:5
Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

Job 11:7-9
Men kan väl du utrannsaka Guds djuphet eller fatta den Allsmäktiges fullkomlighet?…

Job 37:23
den Allsmäktige kunna vi icke fatta, honom som är så stor i kraft, honom som ej kränker rätten, ej strängaste rättfärdighet.

Jesaja 40:28
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

Jeremia 12:1
HERRE, om jag vill gå till rätta med dig, så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför hava alla trolösa så god lycka?

Matteus 11:25,26
Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.…

Romabrevet 11:33
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!

thou

Psaltaren 104:14
Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden

Psaltaren 145:9
HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.

Psaltaren 147:9
honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropa.

Job 7:20
Om jag än har syndar, vad skadar jag därmed dig, du människornas bespejare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bliva en börda för mig själv?

Jona 4:11
Och jag skulle icke ömka mig över Nineve, den stora staden, där mer än ett hundra tjugu tusen människor finnas, som icke förstå att skilja mellan höger och vänster, och därtill djur i myckenhet!»

Matteus 10:29,30
Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.…

1 Timotheosbrevet 4:10
Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

Länkar
Psaltaren 36:6 InterPsaltaren 36:6 FlerspråkigSalmos 36:6 SpanskaPsaume 36:6 FranskaPsalm 36:6 TyskaPsaltaren 36:6 KinesiskaPsalm 36:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 36
5HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna. 6Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE. 7Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.…
Korshänvisningar
Romabrevet 11:33
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!

Nehemja 9:6
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Job 7:20
Om jag än har syndar, vad skadar jag därmed dig, du människornas bespejare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bliva en börda för mig själv?

Job 11:8
Hög såsom himmelen är den -- vad kan du göra? djupare än dödsriket -- vad kan du förstå?

Psaltaren 68:15
Ett Guds berg är Basans berg, ett högtoppigt berg är Basans berg.

Psaltaren 71:19
Din rättfärdighet når till himmelen, o Gud. Du som har gjort så stora ting, o Gud, vem är dig lik?

Psaltaren 77:19
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man icke.

Psaltaren 92:5
Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

Psaltaren 104:14
Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden

Psaltaren 104:15
och vin, som gläder människans hjärta; så gör du hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker människans hjärta.

Psaltaren 145:16
Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.

Jona 4:11
Och jag skulle icke ömka mig över Nineve, den stora staden, där mer än ett hundra tjugu tusen människor finnas, som icke förstå att skilja mellan höger och vänster, och därtill djur i myckenhet!»

Psaltaren 36:5
Överst på sidan
Överst på sidan