Psaltaren 97:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.

Dansk (1917 / 1931)
Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

Norsk (1930)
Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

King James Bible
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

English Revised Version
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the foundation of his throne.
Treasury i Bibeln Kunskap

clouds

Psaltaren 18:11,12
Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom; mörka vatten, tjocka moln.…

Psaltaren 77:19
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man icke.

2 Mosebok 20:21
Alltså höll folket sig på avstånd, under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var.

2 Mosebok 24:16-18
Och HERRENS härlighet vilade på Sinai berg, och molnskyn övertäckte det i sex dagar; men den sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn.…

5 Mosebok 4:11,12
Och I trädden fram och blevo stående nedanför berget; och berget brann i eld ända upp till himmelen, och där var mörker, moln och töcken.…

1 Kungaboken 8:10-12
Men när prästerna gingo ut ur helgedomen, uppfyllde molnskyn HERRENS hus,…

Nahum 1:3
HERREN är långmodig, men han är stor i kraft, och ingalunda låter han någon bliva ostraffad. HERREN har sin väg i storm och oväder och molnen äro dammet efter hans fötter.

Romabrevet 11:33
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!

righteousness

Psaltaren 45:6,7
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.…

Psaltaren 89:14
Rättfärdighet och rätt äro din trons fäste, nåd och sanning stå inför ditt ansikte.

Psaltaren 99:4
Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

1 Mosebok 18:25
Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?»

Hebreerbrevet 1:8,9
säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.…

habitation.

Ordspråksboken 16:12
En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar, ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst.

Länkar
Psaltaren 97:2 InterPsaltaren 97:2 FlerspråkigSalmos 97:2 SpanskaPsaume 97:2 FranskaPsalm 97:2 TyskaPsaltaren 97:2 KinesiskaPsalm 97:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 97
1HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro. 2Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste. 3Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 19:9
Och HERREN sade till Mose: »Se, jag skall komma till dig i en tjock molnsky, för att folket skall höra, när jag talar med dig, och så tro på dig evärdligen.» Och Mose framförde folkets svar till HERREN.

5 Mosebok 4:8
Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger eder?

5 Mosebok 4:11
Och I trädden fram och blevo stående nedanför berget; och berget brann i eld ända upp till himmelen, och där var mörker, moln och töcken.

2 Samuelsbokem 22:10
Och han sänkte himmelen och for ned och töcken var under hans fötter.

1 Kungaboken 8:12
Då sade Salomo: »HERREN har sagt att han vill bo i töcknet.

Job 26:9
Han gömmer sin tron för vår åsyn, han omhöljer den med sina skyar.

Psaltaren 18:9
Och han sänkte himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter.

Psaltaren 18:11
Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom; mörka vatten, tjocka moln.

Psaltaren 47:8
Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron.

Psaltaren 89:14
Rättfärdighet och rätt äro din trons fäste, nåd och sanning stå inför ditt ansikte.

Psaltaren 94:15
Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

Klagovisorna 3:44
Du har höljt dig i moln, så att ingen bön har nått fram.

Psaltaren 97:1
Överst på sidan
Överst på sidan