Johannes 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Dansk (1917 / 1931)
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Norsk (1930)
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

King James Bible
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

English Revised Version
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Treasury i Bibeln Kunskap

the beginning.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Ordspråksboken 8:22-31
HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat.…

Efesierbrevet 3:9
och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

Kolosserbrevet 1:17
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Hebreerbrevet 1:10
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;

Hebreerbrevet 7:3
denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för beständigt.

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Uppenbarelseboken 1:2,8,11
som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett.…

Uppenbarelseboken 2:8
Och skriv till Smyrnas församlings ängel: »Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har blivit levande:

Uppenbarelseboken 21:6
Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:13
Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

the Word.

Johannes 1:14
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

1 Johannesbrevet 1:1,2
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.…

1 Johannesbrevet 5:7
Ty tre äro de som vittna:

Uppenbarelseboken 19:13
Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »Guds Ord».

with.

Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

Johannes 16:28
Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»

Johannes 17:5
Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig, förrän världen var till.

Ordspråksboken 8:22-30
HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat.…

1 Johannesbrevet 1:2
Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

the Word was.

Johannes 10:30-33
Jag och Fadern äro ett.»…

Johannes 20:28
Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!»

Psaltaren 45:6
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Jesaja 7:14
Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.

Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 40:9-11
Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna: häv upp den utan fruktan, säg till Juda stöder: »Se, där är eder Gud!»…

Matteus 1:23
»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

Filipperbrevet 2:6
han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte,

1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Hebreerbrevet 1:8-13
säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.…

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

*Gr:

1 Johannesbrevet 5:7,20
Ty tre äro de som vittna:…

Länkar
Johannes 1:1 InterJohannes 1:1 FlerspråkigJuan 1:1 SpanskaJean 1:1 FranskaJohannes 1:1 TyskaJohannes 1:1 KinesiskaJohn 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 1
1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2Detta var i begynnelsen hos Gud.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Ordspråksboken 8:23
Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.

Lukas 24:53
Och de voro sedan alltid i helgedomen och lovade Gud.

Johannes 1:2
Detta var i begynnelsen hos Gud.

Johannes 1:14
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Johannes 8:58
Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.»

Johannes 17:5
Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig, förrän världen var till.

Romabrevet 9:5
Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

Filipperbrevet 2:6
han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte,

Kolosserbrevet 1:15
i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Kolosserbrevet 1:17
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

1 Johannesbrevet 1:1
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

1 Johannesbrevet 1:2
Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

Uppenbarelseboken 19:13
Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »Guds Ord».

Lukas 24:53
Överst på sidan
Överst på sidan