2 Krönikeboken 2:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Huram skrev ytterligare: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, han som har givit konung David en vis son, så utrustad med klokhet och förstånd, att han kan bygga ett hus åt HERREN och ett hus åt sig själv till konungaboning!

Dansk (1917 / 1931)
Og Huram føjede til: »Lovet være HERREN, Israels Gud, som har skabt Himmelen og Jorden, at han har givet Kong David en viis Søn, der har Forstand og Indsigt til at bygge et Hus for HERREN og et kongeligt Palads.

Norsk (1930)
Og Hiram skrev videre: Lovet være Herren, Israels Gud, som har gjort himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for sig selv til kongebolig!

King James Bible
Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the LORD, and an house for his kingdom.

English Revised Version
Huram said moreover, Blessed be the LORD, the God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with discretion and understanding, that should build an house for the LORD, and an house for his kingdom.
Treasury i Bibeln Kunskap

Huram

1 Kungaboken 5:7
Då nu Hiram hörde Salomos ord, blev han mycket glad; och han sade: »Lovad vare HERREN i dag, han som har givit David en så vis son till att regera över detta talrika folk!»

1 Krönikeboken 29:20
Därefter sade David till hela församlingen: »Loven HERREN, eder Gud.» Då lovade hela församlingen HERREN, sina fäders Gud, och de bugade sig och föllo ned för HERREN och för konungen.

Psaltaren 72:18,19
Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!…

Lukas 1:68
»Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

that made heaven

1 Mosebok 1:1-2:25
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.…

Psaltaren 33:6
Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.

Psaltaren 102:5
För min högljudda suckans skull tränga benen i min kropp ut till huden.

Psaltaren 124:8
Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 136:5,6
honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;…

Psaltaren 146:5,6
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,…

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Apostagärningarna 4:24
Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade: »Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är.

Apostagärningarna 14:15
och sade: »I män, vad är det I gören? Också vi äro människor, av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'.

Kolosserbrevet 1:16,17
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.…

Uppenbarelseboken 4:11
»Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat.»

Uppenbarelseboken 10:6
och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: »Ingen tid skall mer givas,

2 Krönikeboken 1:10-12
Giv mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare; ty vem skulle eljest kunna vara domare för detta ditt stora folk?»…

an house

2 Krönikeboken 2:1
Och Salomo tänkte nu på att bygga ett hus åt HERRENS namn och ett hus åt sig själv till konungaboning.

Länkar
2 Krönikeboken 2:12 Inter2 Krönikeboken 2:12 Flerspråkig2 Crónicas 2:12 Spanska2 Chroniques 2:12 Franska2 Chronik 2:12 Tyska2 Krönikeboken 2:12 Kinesiska2 Chronicles 2:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Krönikeboken 2
11Härpå svarade Huram, konungen i Tyrus, i ett brev som han sände till Salomo: »Därför att HERREN älskar sitt folk, har han satt dig till konung över dem.» 12Och Huram skrev ytterligare: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, han som har givit konung David en vis son, så utrustad med klokhet och förstånd, att han kan bygga ett hus åt HERREN och ett hus åt sig själv till konungaboning! 13Så sänder jag nu en konstförfaren och förståndig man, nämligen Huram-Abi.…
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 2:1
Och Salomo tänkte nu på att bygga ett hus åt HERRENS namn och ett hus åt sig själv till konungaboning.

2 Krönikeboken 2:13
Så sänder jag nu en konstförfaren och förståndig man, nämligen Huram-Abi.

Psaltaren 33:6
Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

2 Krönikeboken 2:11
Överst på sidan
Överst på sidan