Klagovisorna 5:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du, HERRE, tronar evinnerligen; din tron består från släkte till släkte.

Dansk (1917 / 1931)
Du, HERRE, troner for evigt, fra Slægt til Slægt staar din Trone.

Norsk (1930)
Du, Herre, troner til evig tid, din trone blir fra slekt til slekt.

King James Bible
Thou, O LORD, remainest for ever; thy throne from generation to generation.

English Revised Version
Thou, O LORD, abidest for ever; thy throne is from generation to generation.
Treasury i Bibeln Kunskap

remainest

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Psaltaren 9:7
Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms;

Psaltaren 10:16
Ja, HERREN är konung alltid och evinnerligen; hedningarna utrotas ur hans land.

Psaltaren 29:10
HERREN på sin tron bjöd floden komma, och HERREN tronar såsom konung evinnerligen.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psaltaren 102:12,25-27
Men du, o HERRE, tronar evinnerligen, och din åminnelse varar från släkte till släkte.…

Habackuk 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 6:15,16
vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,…

Hebreerbrevet 1:10-12
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;…

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Uppenbarelseboken 1:4,8,17,18
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,…

thy throne

Psaltaren 45:6
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Psaltaren 145:13
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

Psaltaren 146:10
HERREN är konung evinnerligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Daniel 2:44
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;

Daniel 7:14,27
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.…

Hebreerbrevet 1:8,9
säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.…

Länkar
Klagovisorna 5:19 InterKlagovisorna 5:19 FlerspråkigLamentaciones 5:19 SpanskaLamentations 5:19 FranskaKlagelieder 5:19 TyskaKlagovisorna 5:19 KinesiskaLamentations 5:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Klagovisorna 5
18för Sions bergs skull, som nu ligger öde, så att rävarna ströva omkring därpå. 19Du, HERRE, tronar evinnerligen; din tron består från släkte till släkte. 20Varför vill du för alltid förgäta oss, förkasta oss för beständigt?…
Korshänvisningar
Johannes 1:38
Då vände sig Jesus om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem: »Vad viljen I?» De svarade honom: »Rabbi» (det betyder mästare) »var bor du?»

Psaltaren 45:6
Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Psaltaren 93:2
Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.

Psaltaren 102:12
Men du, o HERRE, tronar evinnerligen, och din åminnelse varar från släkte till släkte.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Klagovisorna 5:18
Överst på sidan
Överst på sidan