2 Timotheosbrevet 4:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

Dansk (1917 / 1931)
Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)

Norsk (1930)
Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet!

King James Bible
At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.

English Revised Version
At my first defence no one took my part, but all forsook me: may it not be laid to their account.
Treasury i Bibeln Kunskap

answer.

Apostagärningarna 22:1
»Bröder och fäder, hören vad jag nu inför eder vill tala till mitt försvar.»

Apostagärningarna 25:16
Men jag svarade dem att det icke var romersk sed att prisgiva någon människa, förrän den anklagade hade fått stå ansikte mot ansikte med sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig mot anklagelsen.

1 Korinthierbrevet 9:3
Detta är mitt försvar mot dem som sätta sig till doms över mig.

2 Korinthierbrevet 7:11
Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. --

Filipperbrevet 1:7,17
Och det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så om eder alla, eftersom jag, både när jag ligger i bojor, och när jag försvarar och befäster evangelium, har eder i mitt hjärta såsom alla med mig delaktiga i nåden.…

1 Petrusbrevet 3:15
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

*Gr:

no.

2 Timotheosbrevet 4:10
Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

2 Timotheosbrevet 1:15
Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.

Psaltaren 31:11-13
För alla mina ovänners skull har jag blivit till smälek, ja, till stor smälek för mina grannar och till skräck för mina förtrogna; de som se mig på gatan fly undan för mig.…

Markus 14:50
Då övergåvo de honom alla och flydde.

Johannes 16:32
Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.

I pray.

Apostagärningarna 7:60
Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.

Länkar
2 Timotheosbrevet 4:16 Inter2 Timotheosbrevet 4:16 Flerspråkig2 Timoteo 4:16 Spanska2 Timothée 4:16 Franska2 Timotheus 4:16 Tyska2 Timotheosbrevet 4:16 Kinesiska2 Timothy 4:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 4
16Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat. 17Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.…
Korshänvisningar
Lukas 12:11
Men när man drager eder fram inför synagogor och överheter och myndigheter, så gören eder icke bekymmer för huru eller varmed I skolen försvara eder, eller vad I skolen säga;

Apostagärningarna 7:60
Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.

1 Korinthierbrevet 13:5
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

2 Timotheosbrevet 4:15
Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt trätt upp emot det som vi hava talat.

2 Timotheosbrevet 4:15
Överst på sidan
Överst på sidan