1 Korinthierbrevet 13:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

Dansk (1917 / 1931)
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde;

Norsk (1930)
den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

King James Bible
Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

English Revised Version
doth not behave itself unseemly, seeketh not its own, is not provoked, taketh not account of evil;
Treasury i Bibeln Kunskap

behave.

1 Korinthierbrevet 7:36
Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter därmed att hon får bliva överårig, då må han göra såsom han vill, om det nu måste så vara; han begår därmed ingen synd. Må hon få gifta sig.

*Gr:

1 Korinthierbrevet 11:13-16,18,21,22
Dömen själva: höves det en kvinnan att ohöljd bedja till Gud?…

1 Korinthierbrevet 14:33-40
Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.…

Jesaja 3:5
Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa; den unge skall sätta sig upp mot den gamle, den ringe mot den högt ansedde.

Filipperbrevet 4:8
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

2 Thessalonikerbr. 3:7
I veten ju själva huru man bör efterfölja oss. Ty vi förhöllo oss icke oordentligt bland eder,

seeketh.

1 Korinthierbrevet 10:24,33
Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.…

1 Korinthierbrevet 12:25
så skedde detta, för att söndring icke skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt hava omsorg om varandra.

Romabrevet 14:12-15
Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.…

Romabrevet 15:1,2
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.…

Galaterbrevet 5:13
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

Galaterbrevet 6:1,2
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.…

Filipperbrevet 2:3-5,21
fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.…

2 Timotheosbrevet 2:10
Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet.

1 Johannesbrevet 3:16,17
Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.…

is not.

4 Mosebok 12:3
Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden.

4 Mosebok 16:15
Då blev Mose mycket vred och sade till HERREN: »Se icke till deras offergåva. Icke så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont.»

4 Mosebok 20:10-12
Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan; där sade han till dem: »Hören nu, I gensträvige; kunna vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt eder?»…

Psaltaren 106:32,33
De förtörnade honom ock vid Meribas vatten, och det gick Mose illa för deras skull.…

Ordspråksboken 14:17
Den som är snar till vrede gör vad oförnuftigt är, och en ränkfull man bliver hatad.

Matteus 5:22
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

Markus 3:5
Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sade till mannen: »Räck ut din hand.» Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. --

Jakobsbrevet 1:19
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

thinketh.

2 Samuelsbokem 10:3
sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun: »Menar du att David därmed att han sänder tröstare till dig vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till dig.»

Job 21:27
Se, jag känner väl edra tankar och de funder med vilka I viljen nedslå mig.

Jeremia 11:19
Själv var jag såsom ett menlöst lamm som föres bort till att slaktas; jag visste ej att de förehade anslag mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man icke mer kommer ihåg hans namn.»

Jeremia 18:18-20
Men de sade: »Kom, låt oss tänka ut något anslag mot Jeremia. Ty prästerna skola icke komma till korta med undervisning, ej heller de vise med råd, ej heller profeterna med förkunnelse. Ja, kom, låt oss fälla honom med vara tungor, vi behöva alls icke akta på vad han säger.»…

Jeremia 40:13-16
Men Johanan, Kareas son, och alla krigshövitsmännen på landsbygden kommo till Gedalja i Mispa…

Matteus 9:4
Men Jesus förstod deras tankar och sade: »Varför tänken I i edra hjärtan vad ont är?

Lukas 7:39
Men när fariséen som hade inbjudit honom såg detta, sade han vid sig själv: »Vore denne en profet, så skulle han känna till, vilken och hurudan denna kvinna är, som rör vid honom; han skulle då veta att hon är en synderska.»

Länkar
1 Korinthierbrevet 13:5 Inter1 Korinthierbrevet 13:5 Flerspråkig1 Corintios 13:5 Spanska1 Corinthiens 13:5 Franska1 Korinther 13:5 Tyska1 Korinthierbrevet 13:5 Kinesiska1 Corinthians 13:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 13
4Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. 5Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. 6Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.…
Korshänvisningar
Jeremia 40:16
Men Gedalja, Ahikams son, sade till Johanan, Kareas son: »Du får icke göra detta; ty vad du säger om Ismael är icke sant.»

1 Korinthierbrevet 10:24
Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.

1 Korinthierbrevet 10:33
varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

2 Korinthierbrevet 5:19
Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.

Filipperbrevet 2:21
Allasammans söka de sitt eget, icke vad som hör Kristus Jesus till.

2 Timotheosbrevet 4:16
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

1 Korinthierbrevet 13:4
Överst på sidan
Överst på sidan