Psaltaren 31:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
För alla mina ovänners skull har jag blivit till smälek, ja, till stor smälek för mina grannar och till skräck för mina förtrogna; de som se mig på gatan fly undan för mig.

Dansk (1917 / 1931)
For alle mine Fjenders Skyld er jeg blevet til Spot, mine Naboers Gru, mine Kendinges Rædsel; de, der ser mig paa Gaden, flygter for mig.

Norsk (1930)
For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig.

King James Bible
I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.

English Revised Version
Because of all mine adversaries I am become a reproach, yea, unto my neighbours exceedingly, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.
Treasury i Bibeln Kunskap

I was

Psaltaren 22:6
Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

Psaltaren 69:19,20
Du känner min smälek, min skam och blygd; du ser alla mina ovänner.…

Psaltaren 89:50,51
Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, på vad jag måste fördraga av alla de många folken;…

Jesaja 49:7
Så säger HERREN, Israels förlossare, hans Helige, till den djupt föraktade som är en styggelse för människor, en träl under tyranner: Konungar skola se det och stå upp, furstar skola se det och buga sig för HERRENS skull, som har bevisat sig trofast, för Israels Heliges skull, som har utvalt dig.

Jesaja 53:4,5
Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.…

Matteus 27:39-44
Och de som gingo där förbi bespottade honom och skakade huvudet…

Romabrevet 15:3
Kristus levde ju icke sig själv till behag, utan med honom skedde såsom det är skrivet: »Dina smädares smädelser hava fallit över mig.»

Hebreerbrevet 11:36
Andra åter underkastade sig begabberi och gisselslag, därtill ock bojor och fängelse;

Hebreerbrevet 13:13
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

especially

Psaltaren 38:11
Mina vänner och fränder hålla sig fjärran ifrån min plåga, och mina närmaste hava ställt sig långt ifrån.

Psaltaren 41:8,9
»Ohjälplig ofärd har drabbat honom, han som ligger där skall icke mer stå upp.»…

Psaltaren 88:8,18
Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig; du har gjort mig till en styggelse för dem; jag ligger fången och kan icke komma ut.…

Job 19:13,14
Långt bort ifrån mig har han drivit mina fränder; mina bekanta äro idel främlingar mot mig.…

Jeremia 12:6
Se, till och med dina bröder och din faders hus äro ju trolösa mot dig; till och med dessa ropa med full hals bakom din rygg. Du må icke tro på dem, om de ock tala vänligt till dig.

Mika 7:6
Ty sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och envar har sitt eget husfolk till fiender.

Matteus 10:21,22
Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem.…

a fear

Psaltaren 64:8
De bringas på fall och få straff för sina tungors skull; var och en som ser dem rister huvudet.

Job 6:21-23
Ja, likaså ären I nu ingenting värda, handfallna stån I av förfäran och förskräckelse.…

Matteus 26:56,74
Men allt detta har skett, för att profeternas skrifter skola fullbordas.» Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde.…

2 Timotheosbrevet 4:16
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

Länkar
Psaltaren 31:11 InterPsaltaren 31:11 FlerspråkigSalmos 31:11 SpanskaPsaume 31:11 FranskaPsalm 31:11 TyskaPsaltaren 31:11 KinesiskaPsalm 31:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 31
10Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse och mina år i suckan; min kraft är bruten genom min missgärning, och benen i min kropp äro maktlösa. 11För alla mina ovänners skull har jag blivit till smälek, ja, till stor smälek för mina grannar och till skräck för mina förtrogna; de som se mig på gatan fly undan för mig. 12Jag är bortglömd ur hjärtat, såsom vore jag död; jag har blivit såsom ett sönderslaget kärl.…
Korshänvisningar
Job 19:13
Långt bort ifrån mig har han drivit mina fränder; mina bekanta äro idel främlingar mot mig.

Psaltaren 22:6
Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

Psaltaren 38:11
Mina vänner och fränder hålla sig fjärran ifrån min plåga, och mina närmaste hava ställt sig långt ifrån.

Psaltaren 69:8
främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn.

Psaltaren 69:19
Du känner min smälek, min skam och blygd; du ser alla mina ovänner.

Psaltaren 88:8
Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig; du har gjort mig till en styggelse för dem; jag ligger fången och kan icke komma ut.

Psaltaren 88:18
Du har drivit vän och frände långt bort ifrån mig; i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Psaltaren 102:8
Hela dagen smäda mig mina fiender; de som rasa mot mig förbanna med mitt namn.

Psaltaren 142:4
Skåda på min högra sida och se: där finnes ingen som kännes vid mig. Ingen tillflykt återstår för mig, ingen finnes, som frågar efter min själ.

Klagovisorna 1:2
Bittert gråter hon i natten, och tårar rinna utför hennes kind. Ingen finnes, som tröstar henne, bland alla hennes vänner. Alla hennes närmaste hava varit trolösa mot henne; de hava blivit hennes fiender.

Psaltaren 31:10
Överst på sidan
Överst på sidan