2 Timotheosbrevet 4:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

Dansk (1917 / 1931)
thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien.

Norsk (1930)
For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

King James Bible
For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.

English Revised Version
for Demas forsook me, having loved this present world, and went to Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia.
Treasury i Bibeln Kunskap

Demas.

Kolosserbrevet 4:14,15
Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder; så gör ock Demas.…

Filemonbrevet 1:24
så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.

hath.

2 Timotheosbrevet 4:16
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

2 Timotheosbrevet 1:15
Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.

Matteus 26:56
Men allt detta har skett, för att profeternas skrifter skola fullbordas.» Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde.

Apostagärningarna 13:13
Paulus och hans följeslagare lade sedan ut ifrån Pafos och foro till Perge i Pamfylien. Där skilde sig Johannes ifrån dem och vände tillbaka till Jerusalem.

Apostagärningarna 15:38
Men Paulus fann icke skäligt att taga med sig en man som hade övergivit dem i Pamfylien och icke följt med dem till deras arbete.

2 Petrusbrevet 2:15
De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet;

having.

Lukas 9:61,62
Åter en annan sade: »Jag vill följa dig, Herre, men tillstäd mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus.»…

Lukas 14:26,27,33
»Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.…

Lukas 16:13
Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.»

Lukas 17:32
Kommen ihåg Lots hustru.

Filipperbrevet 2:21
Allasammans söka de sitt eget, icke vad som hör Kristus Jesus till.

1 Timotheosbrevet 6:10
Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

1 Johannesbrevet 2:15,16
Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.…

1 Johannesbrevet 5:4,5
Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.…

Thessalonica.

Apostagärningarna 17:1,11,13
Och de foro över Amfipolis och Apollonia och kommo så till Tessalonika. Där hade judarna en synagoga;…

Galatia.

Apostagärningarna 16:6
Sedan togo de vägen genom Frygien och det galatiska landet; de förhindrades nämligen av den helige Ande att förkunna ordet i provinsen Asien.

Apostagärningarna 18:23
Sedan han hade uppehållit sig där någon tid, for han vidare, och färdades först genom det galatiska landet och därefter genom Frygien och styrkte alla lärjungarna.

Galaterbrevet 1:2
jag, jämte alla de bröder som äro här med mig, hälsar församlingarna i Galatien.

Titus.

2 Korinthierbrevet 2:13
men jag fick ingen ro i min ande, ty jag fann icke där min broder Titus. Jag tog då avsked av dem som voro där och begav mig till Macedonien.

2 Korinthierbrevet 7:6
men Gud, som tröstar dem som äro betryckta, han tröstade oss genom Titus' ankomst,

2 Korinthierbrevet 8:6,16
Så kunde vi uppmana Titus att han skulle fortsätta såsom han hade begynt och föra jämväl detta kärleksverk bland eder till fullbordan.…

Galaterbrevet 2:1-3
Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas; jag tog då också Titus med mig.…

Titusbrevet 1:4
jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

Länkar
2 Timotheosbrevet 4:10 Inter2 Timotheosbrevet 4:10 Flerspråkig2 Timoteo 4:10 Spanska2 Timothée 4:10 Franska2 Timotheus 4:10 Tyska2 Timotheosbrevet 4:10 Kinesiska2 Timothy 4:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 4
9Låt dig angeläget vara att snart komma till mig. 10Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.…
Korshänvisningar
Matteus 12:32
Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men om någon säger något mot den helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i den tillkommande.

Apostagärningarna 16:6
Sedan togo de vägen genom Frygien och det galatiska landet; de förhindrades nämligen av den helige Ande att förkunna ordet i provinsen Asien.

Apostagärningarna 17:1
Och de foro över Amfipolis och Apollonia och kommo så till Tessalonika. Där hade judarna en synagoga;

2 Korinthierbrevet 2:13
men jag fick ingen ro i min ande, ty jag fann icke där min broder Titus. Jag tog då avsked av dem som voro där och begav mig till Macedonien.

2 Korinthierbrevet 8:23
Om jag nu har anbefallt Titus, så mån I besinna att han är min medbroder och min medarbetare till edert bästa; och om jag har skrivit om andra våra bröder, så mån I besinna att de äro församlingssändebud och Kristi ära.

Galaterbrevet 2:3
Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig.

Kolosserbrevet 4:14
Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder; så gör ock Demas.

1 Timotheosbrevet 6:17
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

2 Timotheosbrevet 1:15
Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.

Titusbrevet 1:4
jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

Filemonbrevet 1:24
så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.

2 Timotheosbrevet 4:9
Överst på sidan
Överst på sidan