Filemonbrevet 1:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.

Dansk (1917 / 1931)
Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.

Norsk (1930)
likeledes Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine medarbeidere.

King James Bible
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.

English Revised Version
and so do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow-workers.
Treasury i Bibeln Kunskap

Marcus.

Apostagärningarna 12:12,25
När han alltså hade förstått huru det var, gick han till det hus där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som ock kallades Markus; där voro ganska många församlade och bådo.…

Apostagärningarna 13:13
Paulus och hans följeslagare lade sedan ut ifrån Pafos och foro till Perge i Pamfylien. Där skilde sig Johannes ifrån dem och vände tillbaka till Jerusalem.

Apostagärningarna 15:37-39
Barnabas ville då att de skulle taga med sig Johannes, som ock kallades Markus.…

Kolosserbrevet 4:10
Aristarkus, min medfånge, hälsar eder; så gör ock Markus, Barnabas syskonbarn. Angående honom haven I redan fått föreskrifter; och om han kommer till eder, så tagen vänligt emot honom.

2 Timotheosbrevet 4:11
Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.

Aristarchus.

Apostagärningarna 19:29
Och hela staden kom i rörelse, och alla stormade på en gång till skådebanan och släpade med sig Gajus och Aristarkus, två macedonier som voro Paulus' följeslagare

Apostagärningarna 27:2
Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika.

Demas.

Kolosserbrevet 4:14
Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder; så gör ock Demas.

2 Timotheosbrevet 4:10
Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

Lucas.

2 Timotheosbrevet 4:11
Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.

my fellow-labourers.

Filemonbrevet 1:1,2
Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,…

2 Korinthierbrevet 8:23
Om jag nu har anbefallt Titus, så mån I besinna att han är min medbroder och min medarbetare till edert bästa; och om jag har skrivit om andra våra bröder, så mån I besinna att de äro församlingssändebud och Kristi ära.

Filipperbrevet 2:25
Emellertid har jag funnit det nödvändigt att sända brodern Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, tillbaka till eder, honom som I haven skickat hit, för att å edra vägnar överlämna åt mig vad jag kunde behöva.

Filipperbrevet 4:3
Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det namnet -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

3 Johannesbrevet 1:8
Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.

Länkar
Filemonbrevet 1:24 InterFilemonbrevet 1:24 FlerspråkigFilemón 1:24 SpanskaPhilémon 1:24 FranskaPhilemon 1:24 TyskaFilemonbrevet 1:24 KinesiskaPhilemon 1:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filemonbrevet 1
23Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig; 24så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare. 25Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 12:12
När han alltså hade förstått huru det var, gick han till det hus där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som ock kallades Markus; där voro ganska många församlade och bådo.

Apostagärningarna 12:25
Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem och avlämnat understödet, vände de tillbaka och togo då med sig Johannes, som ock kallades Markus.

Apostagärningarna 15:37
Barnabas ville då att de skulle taga med sig Johannes, som ock kallades Markus.

Apostagärningarna 19:29
Och hela staden kom i rörelse, och alla stormade på en gång till skådebanan och släpade med sig Gajus och Aristarkus, två macedonier som voro Paulus' följeslagare

Apostagärningarna 27:2
Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika.

Filipperbrevet 2:25
Emellertid har jag funnit det nödvändigt att sända brodern Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, tillbaka till eder, honom som I haven skickat hit, för att å edra vägnar överlämna åt mig vad jag kunde behöva.

Kolosserbrevet 4:10
Aristarkus, min medfånge, hälsar eder; så gör ock Markus, Barnabas syskonbarn. Angående honom haven I redan fått föreskrifter; och om han kommer till eder, så tagen vänligt emot honom.

Kolosserbrevet 4:14
Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder; så gör ock Demas.

2 Timotheosbrevet 4:10
Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

2 Timotheosbrevet 4:11
Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.

Filemonbrevet 1:1
Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,

1 Petrusbrevet 5:13
Församlingen i Babylon, utvald likasom eder församling, hälsar eder. Så gör ock min son Markus.

Filemonbrevet 1:23
Överst på sidan
Överst på sidan