Apostagärningarna 7:60
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.

Dansk (1917 / 1931)
Men han faldt paa Knæ og raabte med høj Røst: »Herre, tilregn dem ikke denne Synd!« Og som han sagde dette, sov han hen.

Norsk (1930)
Og han falt på kne og ropte med høi røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn.

King James Bible
And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.

English Revised Version
And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
Treasury i Bibeln Kunskap

he kneeled.

Apostagärningarna 9:40
Då tillsade Petrus dem allasammans att gå ut och föll ned på sina knän och bad; sedan vände han sig mot den döda och sade: »Tabita, stå upp.» Då slog hon upp ögonen, och när hon fick se Petrus, satte hon sig upp.

Apostagärningarna 20:36
När han hade sagt detta, föll han ned på sina knän och bad med dem alla.

Apostagärningarna 21:5
Men när vi hade stannat där de dagarna ut, bröto vi upp därifrån och gåvo oss i väg, ledsagade av dem alla, med hustrur och barn, ända utom staden. Och på stranden föllo vi ned på våra knän och bådo

Esra 9:5
Men vid tiden för aftonoffret stod jag upp från min bedrövelse och rev sönder min livrock och min kåpa; därefter föll jag ned på mina knän och uträckte mina händer till HERREN, min Gud,

Daniel 6:10
Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra.

Lukas 22:41
Sedan gick han bort ifrån dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på sina knän och bad

Lord.

Matteus 5:44
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Lukas 6:28
välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.

Lukas 23:34
Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. --

Romabrevet 12:14-21
Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke.…

he fell.

Apostagärningarna 13:36
När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen;

1 Korinthierbrevet 11:30
Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.

1 Korinthierbrevet 15:6,18,20,51
Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade.…

1 Thessalonikerbr. 4:13,14
Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.…

1 Thessalonikerbr. 5:10
som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.

Länkar
Apostagärningarna 7:60 InterApostagärningarna 7:60 FlerspråkigHechos 7:60 SpanskaActes 7:60 FranskaApostelgeschichte 7:60 TyskaApostagärningarna 7:60 KinesiskaActs 7:60 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 7
59Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: »Herre Jesus, tag emot min ande.» 60Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.
Korshänvisningar
Daniel 12:2
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Matteus 5:44
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Matteus 27:52
och gravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar stodo upp.

Lukas 22:41
Sedan gick han bort ifrån dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på sina knän och bad

Lukas 23:34
Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. --

Johannes 11:11
Sedan han hade talat detta, sade han ytterligare till dem: »Lasarus, vår vän, har somnat in; men jag går för att väcka upp honom ur sömnen.»

Apostagärningarna 9:40
Då tillsade Petrus dem allasammans att gå ut och föll ned på sina knän och bad; sedan vände han sig mot den döda och sade: »Tabita, stå upp.» Då slog hon upp ögonen, och när hon fick se Petrus, satte hon sig upp.

Apostagärningarna 13:36
När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen;

1 Korinthierbrevet 11:30
Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.

1 Korinthierbrevet 15:6
Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade.

1 Korinthierbrevet 15:18
Då hava ju ock de gått förlorade, som hava avsomnat i Kristus.

1 Thessalonikerbr. 4:13
Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.

2 Timotheosbrevet 4:16
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

2 Petrusbrevet 3:4
De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.»

Apostagärningarna 7:59
Överst på sidan
Överst på sidan