Daniel 12:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Dansk (1917 / 1931)
Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vaagne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

Norsk (1930)
Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

King James Bible
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.

English Revised Version
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
Treasury i Bibeln Kunskap

many.

Job 19:25-27
Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet.…

Jesaja 26:19
Men dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må åter stå upp. Vaknen upp och jublen, I som liggen i graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall giva igen de avsomnade.

Hesekiel 37:1-4,12
HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag åstad och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben.…

Hosea 13:14
Skulle jag förlossa sådana ur dödsrikets våld, köpa dem fria ifrån döden? -- Var har du dina hemsökelser, du död? Var har du din pest, du dödsrike? Ånger må vara fördold för mina ögon.

Matteus 22:29-32
Jesus svarade och sade till dem: »I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft.…

Johannes 11:23-26
Jesus sade till henne: »Din broder skall stå upp igen.»…

1 Korinthierbrevet 15:20-22,51-54
Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade.…

1 Thessalonikerbr. 4:14
Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

Uppenbarelseboken 20:12
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.

some to everlasting life.

Matteus 25:46
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

Johannes 5:28,29
Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst…

Apostagärningarna 24:15
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

everlasting contempt.

Jesaja 66:24
Och man skall gå ut och se med lust, huru de människor, som avföllo från mig, nu ligga där döda; ty deras mask skall icke dö, och deras eld skall icke utsläckas, och de skola vara till vämjelse för allt kött.

Jeremia 20:11
Men HERREN är med mig såsom en väldig hjälte; därför skola mina förföljare komma på fall och intet förmå. Ja, de skola storligen komma på skam, därför att de ej hade förstånd; de skola drabbas av en evig blygd, som icke skall varda förgäten

Romabrevet 9:21
Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?

Länkar
Daniel 12:2 InterDaniel 12:2 FlerspråkigDaniel 12:2 SpanskaDaniel 12:2 FranskaDaniel 12:2 TyskaDaniel 12:2 KinesiskaDaniel 12:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 12
1På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken. 2Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. 3De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen.…
Korshänvisningar
Matteus 25:46
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

Johannes 5:28
Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst

Johannes 5:29
och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

Johannes 11:24
Marta svarade honom: »Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen.»

Apostagärningarna 7:60
Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.

Apostagärningarna 24:15
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

Jesaja 26:19
Men dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må åter stå upp. Vaknen upp och jublen, I som liggen i graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall giva igen de avsomnade.

Jesaja 66:24
Och man skall gå ut och se med lust, huru de människor, som avföllo från mig, nu ligga där döda; ty deras mask skall icke dö, och deras eld skall icke utsläckas, och de skola vara till vämjelse för allt kött.

Hesekiel 37:12
Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill öppna edra gravar och hämta eder, mitt folk, upp ur edra gravar och låta eder komma till Israels land.

Daniel 12:1
Överst på sidan
Överst på sidan