Matteus 25:46
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

Dansk (1917 / 1931)
Og disse skulle gaa bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt Liv.«

Norsk (1930)
Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

King James Bible
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

English Revised Version
And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.
Treasury i Bibeln Kunskap

everlasting.

Matteus 25:41
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.

Daniel 12:2
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Markus 9:44,46,48,49
 …

Lukas 16:26
Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.»

Johannes 5:29
och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

2 Thessalonikerbr. 1:9
Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet,

Uppenbarelseboken 14:10,11
så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn.…

Uppenbarelseboken 20:10,15
 …

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

the righteous.

Matteus 13:43
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.

Psaltaren 16:10,11
Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.…

Johannes 3:15,16,36
så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv.…

Johannes 10:27,28
Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig.…

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

*etc:

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:23
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Johannesbrevet 2:25
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

1 Johannesbrevet 5:11,12
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.…

Judasbrevet 1:21
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

Länkar
Matteus 25:46 InterMatteus 25:46 FlerspråkigMateo 25:46 SpanskaMatthieu 25:46 FranskaMatthaeus 25:46 TyskaMatteus 25:46 KinesiskaMatthew 25:46 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 25
45Då skall han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.' 46Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»
Korshänvisningar
Daniel 12:2
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Matteus 19:16
Då trädde en man fram till honom och sade: »Mästare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?»

Matteus 19:29
Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Matteus 25:45
Då skall han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.'

Johannes 3:15
så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv.

Johannes 3:36
Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.»

Johannes 4:14
men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Johannes 5:24
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

Johannes 5:29
och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

Johannes 6:27
Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»

Johannes 6:40
Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.»

Johannes 17:2
eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.

Apostagärningarna 13:46
Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: »Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna.

Apostagärningarna 13:48
När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.

Apostagärningarna 24:15
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:23
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Galaterbrevet 6:8
Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

1 Johannesbrevet 5:11
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.

Matteus 25:45
Överst på sidan
Överst på sidan