Romabrevet 6:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Dansk (1917 / 1931)
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Norsk (1930)
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

King James Bible
For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

English Revised Version
For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
Treasury i Bibeln Kunskap

For the wages.

Romabrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.

1 Mosebok 2:17
men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

1 Mosebok 3:19
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.»

Jesaja 3:11
Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.

Hesekiel 18:4,20
Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min; den som syndar, han skall dö.…

1 Korinthierbrevet 6:9,10
Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,…

Galaterbrevet 3:10
Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»

Galaterbrevet 6:7,8
Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.…

Jakobsbrevet 1:15
Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död.

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

but the.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:17,21
Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer de som undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus. --…

Johannes 3:14-17,36
Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd,…

Johannes 4:14
men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Johannes 5:24,39,40
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.…

Johannes 6:27,32,33,40,50-58
Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»…

Johannes 6:68
Simon Petrus svarade honom: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,

Johannes 10:28
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Johannes 17:2
eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.

Titusbrevet 1:2
sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv -- ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat,

1 Petrusbrevet 1:3,4
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,…

1 Johannesbrevet 2:25
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

1 Johannesbrevet 5:11,12
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.…

Länkar
Romabrevet 6:23 InterRomabrevet 6:23 FlerspråkigRomanos 6:23 SpanskaRomains 6:23 FranskaRoemer 6:23 TyskaRomabrevet 6:23 KinesiskaRomans 6:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 6
22Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv. 23Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Korshänvisningar
1 Mosebok 2:17
men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

Ordspråksboken 11:19
Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död.

Jesaja 3:9
Deras uppsyn vittnar emot dem; och likasom Sodoms folk bedriva de sina synder uppenbart och dölja dem icke. Ve över deras själar, ty själva hava de berett sig olycka!

Hesekiel 18:4
Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min; den som syndar, han skall dö.

Matteus 25:46
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

Johannes 4:36
Redan nu får den som skördar uppbära sin lön och samla in frukt till evigt liv; så kunna den som sår och den som skördar tillsammans glädja sig.

Romabrevet 1:32
Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

Romabrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:16
I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.

Romabrevet 6:21
men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.

Romabrevet 8:6
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Romabrevet 8:13
Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

Romabrevet 8:38
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

Romabrevet 8:39
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Galaterbrevet 6:8
Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

Jakobsbrevet 1:15
Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död.

Romabrevet 6:22
Överst på sidan
Överst på sidan