1 Mosebok 3:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.»

Dansk (1917 / 1931)
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

Norsk (1930)
I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

King James Bible
In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

English Revised Version
in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
Treasury i Bibeln Kunskap

In.

Predikaren 1:3,13
Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen?…

Efesierbrevet 4:28
Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist.

1 Thessalonikerbr. 2:9
I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

2 Thessalonikerbr. 3:10
Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

till.

Job 1:21
och sade: »Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!»

Psaltaren 90:3
Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»

Psaltaren 104:29
Du fördöljer ditt ansikte, då förskräckas de; du tager bort deras ande, då förgås de och vända åter till sitt stoft igen.

Predikaren 5:15
Sådan som han kom ur sin moders liv måste han själv åter gå bort, lika naken som han kom, och för sin möda får han alls intet som han kan taga med sig.

for dust.

1 Mosebok 2:7
Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

1 Mosebok 18:27
Men Abraham svarade och sade: »Se, jag har dristat mig att tala till Herren, fastän jag är stoft och aska.»

and.

1 Mosebok 23:4
»Jag är en främling och gäst hos eder. Låten mig nu få en egen grav hos eder, så att jag kan föra min döda dit och begrava henne.»

Job 17:13-16
Nej, huru jag än bidar, bliver dödsriket min boning, i mörkret skall jag bädda mitt läger;…

Job 19:26
Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud.

Job 21:26
Tillsammans ligga de så i stoftet, och förruttnelsens maskar övertäcka dem.

Job 34:15
då skulle på en gång allt kött förgås, och människorna skulle vända åter till stoft.

Psaltaren 22:15,29
Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft.…

Psaltaren 104:29
Du fördöljer ditt ansikte, då förskräckas de; du tager bort deras ande, då förgås de och vända åter till sitt stoft igen.

Ordspråksboken 21:16
Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

Predikaren 3:20
Alla går de till samma mål; alla have de kommit av stoft, och alla skola de åter varda stoft.

Predikaren 12:7
och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

Daniel 12:2
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Romabrevet 5:12-21
Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.…

1 Korinthierbrevet 15:21,22
Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse.…

Länkar
1 Mosebok 3:19 Inter1 Mosebok 3:19 FlerspråkigGénesis 3:19 SpanskaGenèse 3:19 Franska1 Mose 3:19 Tyska1 Mosebok 3:19 KinesiskaGenesis 3:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 3
18törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skola vara din föda. 19I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.» 20Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.
Korshänvisningar
Romabrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.

Romabrevet 5:17
Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer de som undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus. --

1 Korinthierbrevet 15:47
Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.

Hebreerbrevet 9:27
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,

1 Mosebok 2:7
Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

1 Mosebok 3:18
törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skola vara din föda.

1 Mosebok 18:27
Men Abraham svarade och sade: »Se, jag har dristat mig att tala till Herren, fastän jag är stoft och aska.»

Job 4:19
huru mycket mer då dem som bo i hyddor av ler, dem som hava sin grundval i stoftet! De krossas sönder så lätt som mal;

Job 34:15
då skulle på en gång allt kött förgås, och människorna skulle vända åter till stoft.

Psaltaren 90:3
Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»

Psaltaren 103:14
Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.

Psaltaren 104:23
Människan går då ut till sin gärning och till sitt arbete intill aftonen.

Psaltaren 104:29
Du fördöljer ditt ansikte, då förskräckas de; du tager bort deras ande, då förgås de och vända åter till sitt stoft igen.

Psaltaren 127:2
Det är fåfängt att I bittida stån upp och sent gån till vila, och äten eder bröd med vedermöda; detsamma giver han åt sina vänner, medan de sova.

Predikaren 3:20
Alla går de till samma mål; alla have de kommit av stoft, och alla skola de åter varda stoft.

Predikaren 12:7
och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

1 Mosebok 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan