1 Korinthierbrevet 6:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,

Dansk (1917 / 1931)
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,

Norsk (1930)
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

King James Bible
Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

English Revised Version
Or know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men,
Treasury i Bibeln Kunskap

Know.

1 Korinthierbrevet 6:2,3,15,16,19
Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål?…

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinthierbrevet 9:24
I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.

unrighteous.

2 Mosebok 23:1
Du skall icke utsprida falskt rykte; åt den som har en orätt sak skall du icke giva ditt bistånd genom att bliva ett orättfärdigt vittne.

3 Mosebok 19:15,35,36
I skolen icke göra orätt i domen; du skall icke hava anseende till den ringes person, ej heller vara partisk för den mäktige; du skall döma din nästa rätt.…

5 Mosebok 25:13-16
Du skall icke hava två slags vikt i din pung, ett större slag och ett mindre,…

Ordspråksboken 11:1
Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

Ordspråksboken 22:8
Den som sår vad orätt är, han får skörda fördärv, och hans övermods ris får en ände.

Jesaja 10:1,2
Ve eder som stadgen orättfärdiga stadgar! I skriven, men våldslagar skriven I…

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Sakaria 5:3
Då sade han till mig: »Detta är Förbannelsen, som går ut över hela landet; ty i kraft av den skall var och en som stjäl varda bortrensad härifrån, och i kraft av den skall var och en som svär varda bortrensad härifrån.

Apostagärningarna 24:25
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

Romabrevet 1:18
Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

1 Timotheosbrevet 1:9
och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare,

inherit.

1 Korinthierbrevet 6:10
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

1 Korinthierbrevet 15:50
Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.

Matteus 19:29
Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Matteus 25:34
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

Galaterbrevet 5:21
missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

fornicators.

1 Korinthierbrevet 5:1,10
Det förljudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som ock att sådan otukt förekommer, som man icke ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru.…

Galaterbrevet 5:19-21
Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,…

Efesierbrevet 5:4,5
ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.…

1 Timotheosbrevet 1:9
och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare,

Hebreerbrevet 12:14,16
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.…

Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

Uppenbarelseboken 22:15
Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»

abusers.

1 Mosebok 19:5
Dessa kallade på Lot och sade till honom: »Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem.»

3 Mosebok 18:22
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.

5 Mosebok 22:5
En kvinna skall icke bära vad till en man hör, ej heller skall en man sätta på sig kvinnokläder; ty var och en som så gör är en styggelse för HERREN, din Gud.

5 Mosebok 23:17
Ingen tempeltärna skall finnas bland Israels döttrar, och ingen tempelbolare bland Israels söner.

Domarboken 19:22
Under det att de så gjorde sina hjärtan glada, omringades plötsligt huset av männen i staden, onda män, som bultade på dörren; och de sade till den gamle mannen, som rådde om huset: »För hitut den man som har kommit till ditt hus, så att vi få känna honom.»

Romabrevet 1:26,27
Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;…

1 Timotheosbrevet 1:10
för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran --

Länkar
1 Korinthierbrevet 6:9 Inter1 Korinthierbrevet 6:9 Flerspråkig1 Corintios 6:9 Spanska1 Corinthiens 6:9 Franska1 Korinther 6:9 Tyska1 Korinthierbrevet 6:9 Kinesiska1 Corinthians 6:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 6
8I stället gören I nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. 9Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, 10varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.…
Korshänvisningar
3 Mosebok 18:20
Med din nästas hustru skall du icke beblanda dig, så att du genom henne bliver oren.

5 Mosebok 22:22
Om en man ertappas med att ligga hos en kvinna som är en annan mans äkta hustru, så skola båda dö, både mannen som låg hos kvinnan, och jämväl kvinnan: du skall skaffa bort ifrån Israel vad ont är.

Ordspråksboken 7:27
Genom hennes hus gå dödsrikets vägar, de som föra nedåt till dödens kamrar.

Hesekiel 18:11
som han själv icke gjorde, en som håller offermåltid på bergen, skändar sin nästas hustru,

Lukas 21:8
Han svarade: »Sen till, att I icke bliven förvillade. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke.

Apostagärningarna 20:32
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

1 Korinthierbrevet 5:11
Nej, då jag skrev så till eder, menade jag, att om någon som kallades broder vore en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare eller en roffare, så skullen I icke hava något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom.

1 Korinthierbrevet 6:18
Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.

1 Korinthierbrevet 15:33
Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

1 Korinthierbrevet 15:50
Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.

2 Korinthierbrevet 12:21
Ja, jag fruktar att min Gud skall låta mig vid min ankomst åter bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få sörja över många av dem som förut hava syndat, och som ännu icke hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de hava övat.

Galaterbrevet 5:19
Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

Galaterbrevet 5:21
missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

Galaterbrevet 6:7
Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.

Efesierbrevet 5:5
Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare.

Kolosserbrevet 3:5
Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

1 Timotheosbrevet 1:10
för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran --

Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Jakobsbrevet 1:16
Faren icke vilse, mina älskade bröder.

1 Johannesbrevet 3:7
Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.

1 Korinthierbrevet 6:8
Överst på sidan
Överst på sidan