Jesaja 10:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ve eder som stadgen orättfärdiga stadgar! I skriven, men våldslagar skriven I

Dansk (1917 / 1931)
Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs

Norsk (1930)
Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser

King James Bible
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed;

English Revised Version
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and to the writers that write perverseness:
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3291. B.C.

713
woe

Jesaja 3:11
Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.

Jesaja 5:8,11,18,20-22
Ve eder som läggen hus till hus och fogen åker till åker, intill dess att rum ej mer finnes och I ären de enda som bo i landet!…

Jeremia 22:13
Ve dig, du som bygger ditt hus med orättfärdighet och dina salar med orätt, du som låter din nästa arbeta för intet och icke giver honom hans lön,

Habackuk 2:6,9,12,15,19
Sannerligen, de skola allasammans stämma upp en visa över honom, ja, en smädesång om honom med välbetänkta ord; man skall säga: Ve dig som hopar vad som icke är ditt och belastar dig med utpantat gods -- men för huru länge!…

Matteus 11:21
»Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i eder hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, så skulle de för länge sedan hava gjort bättring i säck och aska.

Matteus 23:13-16,23,27,29
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.…

Matteus 26:24
Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit född.»

Lukas 11:42-44,46,47,52
Men ve eder, I fariséer, som given tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och på kärleken till Gud! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.…

Judasbrevet 1:11
Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras.

them

1 Kungaboken 21:13
Och de två onda männen kommo och satte sig mitt emot honom; och de onda männen vittnade mot Nabot inför folket och sade: Nabot har talat förgripligt mot Gud och konungen.» Då förde man honom utanför staden och stenade honom till döds.

Ester 3:10-13
Då tog konungen ringen av sin hand och gav den åt agagiten Haman, Hammedatas son, judarnas ovän.…

Psaltaren 58:2
Nej, i hjärtat uppgören I onda anslag; I vägen ut i landet edra händers våld.

Psaltaren 94:20,21
Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,…

Daniel 6:8,9
Så låt nu, o konung, härom utfärda ett förbud och sätta upp en skrivelse, som efter Mediens och Persiens oryggliga lag icke kan återkallas.»…

Mika 3:1-4,9-11
Och jag sade: Hören, I Jakobs hövdingar och I furstar av Israels hus. Tillkommer det ej eder att veta vad rätt är,…

Mika 6:16
Vid Omris stadgar håller man fast, man efterföljer alla Ahabs hus' gärningar; ty efter dessas rådslag är det I vandren. Därför skall jag göra dig till ett föremål för häpnad, och invånarna i staden till ett mål för begabberi; ja, mitt folks smälek skolen I få bära.

Johannes 9:22
Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna; ty judarna hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, han skulle utstötas ur synagogan.

Johannes 19:6
Då nu översteprästerna och rättstjänarna fingo se honom, skriade de: »Korsfäst! Korsfäst!» Pilatus sade till dem: »Tagen I honom, och korsfästen honom; jag finner honom icke skyldig till något brott.»

that write grievousness.

Länkar
Jesaja 10:1 InterJesaja 10:1 FlerspråkigIsaías 10:1 SpanskaÉsaïe 10:1 FranskaJesaja 10:1 TyskaJesaja 10:1 KinesiskaIsaiah 10:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 10
1Ve eder som stadgen orättfärdiga stadgar! I skriven, men våldslagar skriven I 2för att vränga de ringas sak och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt, för att göra änkor till edert byte och plundra de faderlösa.…
Korshänvisningar
Psaltaren 58:2
Nej, i hjärtat uppgören I onda anslag; I vägen ut i landet edra händers våld.

Psaltaren 94:20
Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,

Jesaja 3:14
HERREN vill gå till doms med sitt folks äldste och med dess furstar. »I haven skövlat vingården; rov från de fattiga är i edra hus.

Jesaja 5:23
dem som giva den skyldige rätt för mutors skull, men beröva den oskyldige vad som är hans rätt!

Jesaja 29:21
de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blevo fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn vrängde rätten för den rättfärdige.

Jesaja 59:4
Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtrösta på idel tomhet, de tala falskhet, de gå havande med olycka och föda fördärv.

Jesaja 59:13
Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN, vi hava vikit bort ifrån vår Gud; vi hava talat förtryck och avfällighet, lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan.

Daniel 6:8
Så låt nu, o konung, härom utfärda ett förbud och sätta upp en skrivelse, som efter Mediens och Persiens oryggliga lag icke kan återkallas.»

Jesaja 9:21
Överst på sidan
Överst på sidan