Daniel 12:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
De forstandige skal straale som Himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.

Norsk (1930)
Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.

King James Bible
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.

English Revised Version
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

they that be.

Daniel 11:33,35
Och de förståndiga bland folket skola lära många insikt; men de skola bliva hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring, till en tid;…

Ordspråksboken 11:30
Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.

Matteus 24:45
Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid --

1 Korinthierbrevet 3:10
Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han bygger därpå.

2 Petrusbrevet 3:15
Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given.

wise.

Apostagärningarna 13:1
I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus.

Efesierbrevet 4:11
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

Hebreerbrevet 5:12
Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.

shine.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Matteus 13:43
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.

Matteus 19:28
Jesus svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.

1 Korinthierbrevet 15:40-42
Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag.…

1 Thessalonikerbr. 2:19,20
Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse, vem, om icke just I?…

Uppenbarelseboken 1:20
Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar, och att de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna.»

turn.

Jeremia 23:22
Om de verkligen hade tillträde till mitt råd, så borde de förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från sin onda väg och sitt onda väsende.

Lukas 1:16,17
Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud.…

Johannes 4:36
Redan nu får den som skördar uppbära sin lön och samla in frukt till evigt liv; så kunna den som sår och den som skördar tillsammans glädja sig.

Filipperbrevet 2:16,17
i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.…

Jakobsbrevet 5:19,20
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,…

Länkar
Daniel 12:3 InterDaniel 12:3 FlerspråkigDaniel 12:3 SpanskaDaniel 12:3 FranskaDaniel 12:3 TyskaDaniel 12:3 KinesiskaDaniel 12:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 12
2Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. 3De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen. 4Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.»…
Korshänvisningar
Matteus 13:43
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.

Johannes 5:35
Han var den brinnande, skinande lampan, och för en liten stund villen I fröjdas i dess ljus.

1 Korinthierbrevet 15:42
Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt;

Ordspråksboken 3:35
De visa få ära till arvedel, men dårarna få uppbära skam.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Ordspråksboken 11:30
Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.

Jesaja 53:11
Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.

Daniel 11:33
Och de förståndiga bland folket skola lära många insikt; men de skola bliva hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring, till en tid;

Daniel 11:35
Hemsökelsen skall träffa somliga av de förståndiga, för att en luttring skall ske bland dem, så att de varda renade och tvagna till ändens tid; ty ännu dröjer denna, intill den bestämda tiden.

Daniel 12:10
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

Daniel 12:2
Överst på sidan
Överst på sidan