1 Korinthierbrevet 4:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn.

Dansk (1917 / 1931)
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.

Norsk (1930)
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn.

King James Bible
I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.

English Revised Version
I write not these things to shame you, but to admonish you as my beloved children.
Treasury i Bibeln Kunskap

write.

1 Korinthierbrevet 9:15
Men jag för min del har icke gjort bruk av någon sådan förmån. Detta skriver jag nu icke, för att jag själv skall få någon sådan; långt hellre ville jag dö. Nej, ingen skall göra min berömmelse om intet.

2 Korinthierbrevet 7:3
Jag säger icke detta för att döma eder; jag har ju redan sagt att I haven ett rum i vårt hjärta, så att vi skola både dö och leva med varandra.

2 Korinthierbrevet 12:19
Nu torden I redan länge hava menat att det är inför eder som vi försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala, men visserligen alltsammans för att uppbygga eder, I älskade.

my.

1 Korinthierbrevet 4:15
Ty om I än haden tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv.

2 Korinthierbrevet 6:11-13
Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder.…

2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.

2 Korinthierbrevet 12:14,15
Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert söker jag, utan eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga att spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.…

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

I.

Hesekiel 3:21
Men om du har varnat den rättfärdige, för att han, den rättfärdige, icke skall synda, och han så avhåller sig från synd, då skall han förvisso få leva, därför att han lät varna sig, och du själv har då räddat din själ.»

Apostagärningarna 20:31
Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder.

Kolosserbrevet 1:28
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

Länkar
1 Korinthierbrevet 4:14 Inter1 Korinthierbrevet 4:14 Flerspråkig1 Corintios 4:14 Spanska1 Corinthiens 4:14 Franska1 Korinther 4:14 Tyska1 Korinthierbrevet 4:14 Kinesiska1 Corinthians 4:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 4
14Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn. 15Ty om I än haden tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 4:17
Just för denna saks skull sänder jag nu till eder Timoteus, min älskade och trogne son i Herren; han skall påminna eder om huru jag går till väga i Kristus, i enlighet med den lära jag förkunnar allestädes, i alla församlingar.

1 Korinthierbrevet 6:5
Eder till blygd säger jag detta. Är det då så omöjligt att bland eder finna någon vis man, som kan bliva skiljedomare mellan sina bröder?

1 Korinthierbrevet 15:34
Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag detta.

2 Korinthierbrevet 6:13
Given oss då lika för lika -- om jag nu får tala såsom till barn -- ja, vidgen också I edra hjärtan.

2 Korinthierbrevet 12:14
Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert söker jag, utan eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga att spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

2 Thessalonikerbr. 3:14
Men om någon icke lyder vad vi hava sagt i detta brev, så märken ut för eder den mannen, och haven intet umgänge med honom, på det att han må blygas.

Filemonbrevet 1:10
ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,

1 Johannesbrevet 2:1
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

3 Johannesbrevet 1:4
Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

1 Korinthierbrevet 4:13
Överst på sidan
Överst på sidan