2 Korinthierbrevet 12:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert söker jag, utan eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga att spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.

Dansk (1917 / 1931)
Se, dette er nu tredje Gang, jeg staar rede til at komme til eder, og jeg vil ikke falde til Byrde; thi jeg søger ikke eders Gods, men eder selv, thi Børnene skulle ikke samle sammen til Forældrene, men Forældrene til Børnene.

Norsk (1930)
Se, for tredje gang er jeg nu rede til å komme til eder, og jeg vil ikke falle eder til byrde; for jeg søker ikke det som eders er, men eder selv. Barna er jo ikke skyldige å samle til foreldrene, men foreldrene til barna.

King James Bible
Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.

English Revised Version
Behold, this is the third time I am ready to come to you; and I will not be a burden to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.
Treasury i Bibeln Kunskap

the third.

2 Korinthierbrevet 1:15
Och i denna tillförsikt tänkte jag komma först till eder, för att I skullen få ännu ett kärleksbevis.

2 Korinthierbrevet 13:1
Det är nu tredje gången som jag skall komma till eder; »efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras».

1 Korinthierbrevet 4:19
Men om Herren så vill, skall jag snart komma till eder; och då skall jag lära känna, icke dessa uppblåsta människors ord, utan deras kraft.

1 Korinthierbrevet 11:34
Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att eder sammankomst icke bliver eder till en dom. Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer.

1 Korinthierbrevet 16:5
Jag tänker nämligen komma till eder, sedan jag har farit genom Macedonien. Ty Macedonien vill jag allenast fara igenom,

for I.

Ordspråksboken 11:30
Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.

Apostagärningarna 20:33
Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon.

1 Korinthierbrevet 10:33
varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

Filipperbrevet 4:1,17
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.…

1 Thessalonikerbr. 2:5,6,8,19,20
Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning -- Gud är vårt vittne.…

1 Petrusbrevet 5:2-4
Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta.…

for the.

1 Mosebok 24:35,36
Och HERREN har rikligen välsignat min herre, så att han har blivit en mäktig man; han har givit honom får och fäkreatur, silver och guld, tjänare och tjänarinnor, kameler och åsnor.…

1 Mosebok 31:14,15
Då svarade Rakel och Lea och sade till honom: »Hava vi numera någon lott eller arvedel i vår faders hus?…

Ordspråksboken 13:22
Den gode lämnar arv åt barnbarn, men syndarens gods förvaras åt den rättfärdige.

Ordspråksboken 19:14
Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från HERREN.

1 Korinthierbrevet 4:14,15
Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn.…

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

Länkar
2 Korinthierbrevet 12:14 Inter2 Korinthierbrevet 12:14 Flerspråkig2 Corintios 12:14 Spanska2 Corinthiens 12:14 Franska2 Korinther 12:14 Tyska2 Korinthierbrevet 12:14 Kinesiska2 Corinthians 12:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 12
13Och haven I väl i något stycke blivit tillbakasatta för de andra församlingarna? Dock, kanhända i det stycket, att jag för min del icke har legat eder till last? Den oförrätten mån I då förlåta mig. 14Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert söker jag, utan eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga att spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen. 15Och för min del vill jag gärna för edra själar både offra vad jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. Om jag nu så högt älskar eder, skall jag väl därför bliva mindre älskad?…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 19:14
Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från HERREN.

Hesekiel 34:2
Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja?

Apostagärningarna 20:33
Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon.

1 Korinthierbrevet 4:14
Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn.

1 Korinthierbrevet 9:12
Om andra hava en viss rättighet över eder, skulle då icke vi än mer hava det? Och likväl hava vi icke gjort bruk av den rättigheten, utan vi fördraga allt, för att icke lägga något hinder i vägen för Kristi evangelium.

1 Korinthierbrevet 9:18
Vilken är alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag detta utan kostnad för någon, i det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har såsom förkunnare av evangelium.

1 Korinthierbrevet 9:19
Ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare, för att jag skall vinna dess flera.

1 Korinthierbrevet 10:24
Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.

1 Korinthierbrevet 10:33
varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

2 Korinthierbrevet 1:15
Och i denna tillförsikt tänkte jag komma först till eder, för att I skullen få ännu ett kärleksbevis.

2 Korinthierbrevet 11:9
Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna, när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta mig därför.

2 Korinthierbrevet 12:13
Och haven I väl i något stycke blivit tillbakasatta för de andra församlingarna? Dock, kanhända i det stycket, att jag för min del icke har legat eder till last? Den oförrätten mån I då förlåta mig.

2 Korinthierbrevet 13:1
Det är nu tredje gången som jag skall komma till eder; »efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras».

2 Korinthierbrevet 13:2
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.

Galaterbrevet 4:19
I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.

2 Korinthierbrevet 12:13
Överst på sidan
Överst på sidan