3.Johannes 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Den Ældste til Kajus, den elskede, hvem jeg elsker i Sandhed.1Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet. 1Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.
2Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting maa gaa dig vel, og du maa være karsk, ligesom det gaar din Sjæl vel.2Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt. 2Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.
3Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.3For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet. 3Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.
4Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører, at mine Børn vandre i Sandheden.4Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. 4Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.
DANNORSVE
5Du elskede! en trofast Gerning gør du i alt, hvad du virker for Brødrene, og det for fremmede,5Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede, 5Min älskade, du handlar såsom en trofast man i allt vad du gör mot bröderna, och detta jämväl när de komma såsom främlingar.
6hvilke have vidnet for Menigheden om din Kærlighed; og du vil gøre vel i at fremme deres Rejse saaledes, som det er Gud værdigt.6og de har vidnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer sig for Gud; 6Dessa hava nu inför församlingen vittnat om din kärlek. Och du gör väl, om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också för fortsättningen av deras resa.
7Thi for Navnets Skyld ere de dragne ud, uden at tage noget at Hedningerne.7for det var for hans navns skyld de drog ut, og av hedningene tar de ikke imot noget. 7Ty för hans namns skull hava de dragit åstad, utan att hava tagit emot något av hedningarna.
8Derfor ere vi skyldige at tage os af saadanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden.8Vi er derfor skyldige å ta oss av slike, forat vi kan bli medarbeidere for sannheten. 8Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.
DANNORSVE
9Jeg har skrevet noget til Menigheden; men Diotrefes, som gerne vil være den ypperste iblandt dem, anerkender os ikke.9Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss. 9Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.
10Derfor vil jeg, naar jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han baade selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.10Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten. 10Om jag kommer, skall jag därför påvisa huru illa han gör, då han skvallrar om oss med elaka ord. Och han nöjer sig icke härmed; utom det att han själv intet vill göra för bröderna, hindrar han också andra som vore villiga att göra något, ja, han driver dem ut ur församlingen.
11Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.11Du elskede! ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud. 11Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.
12Demetrius har et godt Vidnesbyrd af alle og af Sandheden selv; ogsaa vi vidne, og du ved, at vort Vidnesbyrd er sandt.12Demetrius har godt lov av alle, og av sannheten selv; men også vi gir ham godt vidnesbyrd, og du vet at vårt vidnesbyrd er sant. 12Demetrius har fått gott vittnesbörd om sig av alla, ja, av sanningen själv. Också vi giva honom vårt vittnesbörd; och du vet att vårt vittnesbörd är sant.
DANNORSVE
13Jeg havde meget at skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med Blæk og Pen.13Jeg hadde meget å skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med blekk og penn; 13Jag hade väl mycket annat att skriva till dig, men jag vill icke skriva till dig med bläck och penna.
14Men jeg haaber snart at se dig, og da skulle vi mundtligt tale sammen. (15) Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især!14men jeg håper snart å få se dig, og så skal vi tale muntlig sammen. (15) Fred være med dig! Vennene hilser dig. Hils vennene ved navn! 14Ty jag hoppas att rätt snart få se dig, och då skola vi muntligen tala med varandra. (15) Frid vare med dig. Vännerna hälsa dig. Hälsa vännerna, var och en särskilt.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
2 John 1
Top of Page
Top of Page