3 Johannesbrevet 1:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

Dansk (1917 / 1931)
Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting maa gaa dig vel, og du maa være karsk, ligesom det gaar din Sjæl vel.

Norsk (1930)
Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

King James Bible
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

English Revised Version
Beloved, I pray that in all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
Treasury i Bibeln Kunskap

wish.

Jakobsbrevet 5:12
Men framför allt, mina bröder, svärjen icke, varken vid himmelen eller vid jorden, ej heller vid något annat, utan låten edert »ja» vara »ja», och edert »nej» vara »nej», så att I icke hemfallen under dom.

1 Petrusbrevet 4:8
Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder».

that.

Psaltaren 20:1-5
För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.…

Filipperbrevet 2:4,27
Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.…

even.

3 Johannesbrevet 1:3-6
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.…

Kolosserbrevet 1:4-6
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;…

1 Thessalonikerbr. 1:3-10
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.…

1 Thessalonikerbr. 2:13,14,19,20
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.…

1 Thessalonikerbr. 3:6-9
Men nu, då Timoteus har kommit till oss från eder och förkunnat för oss det glada budskapet om eder tro och kärlek, och sagt oss att I alltjämt haven oss i god hågkomst, och att I längten efter att se oss, likasom vi längta efter eder,…

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

2 Thessalonikerbr. 2:13
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

Filemonbrevet 1:5-7
ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.…

2 Petrusbrevet 1:3-9
Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft.…

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Länkar
3 Johannesbrevet 1:2 Inter3 Johannesbrevet 1:2 Flerspråkig3 Juan 1:2 Spanska3 Jean 1:2 Franska3 Johannes 1:2 Tyska3 Johannesbrevet 1:2 Kinesiska3 John 1:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
3 Johannesbrevet 1
1Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar. 2Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ. 3Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.…
Korshänvisningar
Matteus 9:12
När han hörde detta, sade han: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka.

3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

3 Johannesbrevet 1:3
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.

3 Johannesbrevet 1:1
Överst på sidan
Överst på sidan