Hosea 14:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Dansk (1917 / 1931)
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

Norsk (1930)
Hvem er vis, så han skjønner dette, forstandig, så han merker sig det? For Herrens veier er rette, og de rettferdige ferdes på dem, men overtrederne snubler der.

King James Bible
Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the LORD are right, and the just shall walk in them: but the transgressors shall fall therein.

English Revised Version
Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the LORD are right, and the just shall walk in them; but transgressors shall fall therein.
Treasury i Bibeln Kunskap

wise.

Psaltaren 107:43
Den som är vis, han akte härpå och besinne HERRENS nådegärningar.

Ordspråksboken 1:5,6
Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet.…

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Jeremia 9:12
Vem är en vis man, så att han förstår detta? Och till vem har HERRENS mun talat, så att han kan förklara detta: varför landet har blivit så fördärvat, förbränt såsom en öken, där ingen går fram?

Daniel 12:10
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

Matteus 13:11,12
Han svarade och sade: »Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet.…

Johannes 8:47
Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.

Johannes 18:37
Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»

for.

1 Mosebok 18:25
Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?»

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Job 34:10-12,18,19
Hören mig därför, I förståndige män: Bort det, att Gud skulle begå någon orätt, att den Allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är!…

Psaltaren 19:7,8
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.…

Psaltaren 119:75,128
HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.…

Hesekiel 18:25
Men nu sägen I: »Herrens väg är icke alltid densamma.» Hören då, I av Israels hus: Skulle verkligen min väg icke alltid vara densamma? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid är densamma?

Hesekiel 33:17-20
Men nu säga dina landsmän: »Herrens väg är icke alltid densamma», då det fastmer är deras egen väg som icke alltid är densamma.…

Sefanja 3:5
HERREN är rättfärdig därinne, han gör intet orätt. var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset, den utebliver aldrig; men de orättfärdiga veta icke av någon skam.

Romabrevet 7:12
Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.

and the.

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Psaltaren 84:5,7
Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.…

Ordspråksboken 10:29
HERRENS vägar äro den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmännen.

Jesaja 8:13-15
Nej, HERREN Sebaot skolen I hålla helig; honom skolen I frukta, och för honom skolen I förskräckas.…

Matteus 11:19
Människosonen kom, och han både äter och dricker, och nu säger man: 'Se vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!' Men Visheten har fått rätt av sina barn.»

but.

Lukas 2:34
Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.

Lukas 4:28,29
När de som voro i synagogan hörde detta, uppfylldes de alla av vrede…

Lukas 7:23
Och salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten.»

Johannes 3:19,20
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,…

Johannes 9:39
Och Jesus sade: »Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda.»

Johannes 15:24
Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.

Romabrevet 9:32,33
Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen,…

2 Korinthierbrevet 2:15,16
Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.…

2 Thessalonikerbr. 2:9-12
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under…

1 Petrusbrevet 2:7,8
För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro »har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten»,…

Länkar
Hosea 14:9 InterHosea 14:9 FlerspråkigOseas 14:9 SpanskaOsée 14:9 FranskaHosea 14:9 TyskaHosea 14:9 KinesiskaHosea 14:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hosea 14
8Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim! Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom. Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva; hos mig skall finnas frukt att hämta för dig. 9Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 13:10
och sade: »O du djävulens barn, du som är full av allt slags svek och arglistighet och en fiende till allt vad rätt är, skall du då icke upphöra att förvrida Herrens raka vägar?

Uppenbarelseboken 15:3
Och de sjöngo Moses', Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: »Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.

Psaltaren 107:43
Den som är vis, han akte härpå och besinne HERRENS nådegärningar.

Psaltaren 111:7
Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.

Psaltaren 111:8
De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Ordspråksboken 10:29
HERRENS vägar äro den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmännen.

Ordspråksboken 16:21
Den som har ett vist hjärta, honom kallar man förståndig, och där sötma är på läpparna hämtas mer lärdom.

Jesaja 1:28
Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, och de som övergiva HERREN, de skola förgås.

Jesaja 26:7
Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Jeremia 9:12
Vem är en vis man, så att han förstår detta? Och till vem har HERRENS mun talat, så att han kan förklara detta: varför landet har blivit så fördärvat, förbränt såsom en öken, där ingen går fram?

Daniel 12:10
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

Sefanja 3:5
HERREN är rättfärdig därinne, han gör intet orätt. var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset, den utebliver aldrig; men de orättfärdiga veta icke av någon skam.

Hosea 14:8
Överst på sidan
Överst på sidan