1 Kungaboken 8:46
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

Dansk (1917 / 1931)
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

Norsk (1930)
Når de synder mot dig - for det er ikke noget menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,

King James Bible
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near;

English Revised Version
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive unto the land of the enemy, far off or near;
Treasury i Bibeln Kunskap

there is no man

2 Krönikeboken 6:36
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära,

Job 14:4
Som om en ren skulle kunna framgå av en oren! Sådant kan ju aldrig ske.

Job 15:14-16
Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?…

Psaltaren 19:12
Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Psaltaren 130:3
Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

Psaltaren 143:2
Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Predikaren 7:20
Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och icke begår någon synd.

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Jesaja 64:6
Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans såsom löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.

Romabrevet 3:19
Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;

Galaterbrevet 3:22
Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro.

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

1 Johannesbrevet 1:8-10
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.…

unto the land

3 Mosebok 26:34-39
Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, då, under hela den tid det ligger öde och I ären i edra fienders land. Ja, då skall landet hålla sabbat och giva gottgörelse för sina sabbater.…

5 Mosebok 4:26,27
då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.…

5 Mosebok 28:36,54-68
HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.…

5 Mosebok 29:28
Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat land, såsom nu har skett.»

2 Kungaboken 17:6,18,23
I Hoseas nionde regeringsår intog konungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor -- en ström i Gosan -- och i Mediens städer.…

2 Kungaboken 25:21
Och konungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land. blev Juda bortfört från sitt land.

Daniel 9:7-14
Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas, såsom vi ock nu göra, vi Juda man och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bo nära och de som bo fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de voro otrogna mot dig.…

Lukas 21:24
Och de skola falla för svärdsegg och bliva bortförda i fångenskap till allahanda hednafolk; och Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade.

Länkar
1 Kungaboken 8:46 Inter1 Kungaboken 8:46 Flerspråkig1 Reyes 8:46 Spanska1 Rois 8:46 Franska1 Koenige 8:46 Tyska1 Kungaboken 8:46 Kinesiska1 Kings 8:46 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 8
45må du då i himmelen höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt. 46Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära, 47men de då besinna sig i det land där de äro i fångenskap, och omvända sig och åkalla dig i landet där man håller dem fångna och säga: 'Vi hava syndat och gjort illa, vi hava varit ogudaktiga',…
Korshänvisningar
Romabrevet 3:23
Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

1 Johannesbrevet 1:8
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

3 Mosebok 26:34
Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, då, under hela den tid det ligger öde och I ären i edra fienders land. Ja, då skall landet hålla sabbat och giva gottgörelse för sina sabbater.

1 Kungaboken 8:45
må du då i himmelen höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt.

2 Kungaboken 17:6
I Hoseas nionde regeringsår intog konungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor -- en ström i Gosan -- och i Mediens städer.

2 Kungaboken 17:18
Därför blev ock HERREN mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena.

2 Kungaboken 25:21
Och konungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land. blev Juda bortfört från sitt land.

Psaltaren 130:3
Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

Psaltaren 130:4
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Psaltaren 143:2
Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Predikaren 7:20
Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och icke begår någon synd.

1 Kungaboken 8:45
Överst på sidan
Överst på sidan