Psaltaren 130:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Dansk (1917 / 1931)
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Norsk (1930)
For hos dig er forlatelsen, forat du må fryktes.

King James Bible
But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.

English Revised Version
But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
Treasury i Bibeln Kunskap

but there

Psaltaren 25:11
För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 103:2,3
Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,…

2 Mosebok 34:5-7
Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och åkallade HERRENS namn.…

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Jeremia 31:34
Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: »Lär känna HERREN»; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg.

Daniel 9:9
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från

Mika 7:18-20
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,…

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

2 Korinthierbrevet 5:19
Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Kolosserbrevet 1:14
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

that thou mayest

Psaltaren 2:11,12
Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden eder med bävan.…

1 Kungaboken 8:39,40
må du då höra det i himmelen, där du bor, och förlåta och utföra ditt verk, i det att du giver var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner alla människors hjärtan --…

Jeremia 33:8,9
Och jag skall rena dem från all missgärning varmed de hava syndat mot mig, och förlåta alla missgärningar genom vilka de hava syndat mot mig och avfallit från mig.…

Hosea 3:5
Sedan skola Israels barn omvända sig och söka HERREN, sin Gud, och David, sin konung; med fruktan skola de söka HERREN och hans goda, i kommande dagar.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

Hebreerbrevet 12:24-28
och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.…

Länkar
Psaltaren 130:4 InterPsaltaren 130:4 FlerspråkigSalmos 130:4 SpanskaPsaume 130:4 FranskaPsalm 130:4 TyskaPsaltaren 130:4 KinesiskaPsalm 130:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 130
3Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 4Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig. 5Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.…
Korshänvisningar
Matteus 6:12
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

2 Mosebok 34:7
som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.»

2 Samuelsbokem 24:14
David svarade Gad: »Jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är stor; i människohand vill jag icke falla.»

1 Kungaboken 8:39
må du då höra det i himmelen, där du bor, och förlåta och utföra ditt verk, i det att du giver var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner alla människors hjärtan --

1 Kungaboken 8:40
på det att de alltid må frukta dig, så länge de leva i det land som du har givit åt våra fäder.

1 Kungaboken 8:46
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

1 Krönikeboken 21:13
David svarade Gad: »Jag är i stor vånda. Men låt mig då falla i HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor; i människohand vill jag icke falla.»

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Jeremia 33:8
Och jag skall rena dem från all missgärning varmed de hava syndat mot mig, och förlåta alla missgärningar genom vilka de hava syndat mot mig och avfallit från mig.

Jeremia 33:9
Och staden skall bliva mig till fröjd och berömmelse, och till lov och ära inför alla jordens folk, när de få höra allt det goda som jag gör med dem; och de skola förskräckas och darra vid åsynen av all den lycka och all den framgång som jag bereder henne.

Daniel 9:9
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från

Psaltaren 130:3
Överst på sidan
Överst på sidan