Daniel 9:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från

Dansk (1917 / 1931)
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

Norsk (1930)
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham,

King James Bible
To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him;

English Revised Version
To the Lord our God belong mercies and forgivenesses; for we have rebelled against him;
Treasury i Bibeln Kunskap

To the Lord.

Daniel 9:7
Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas, såsom vi ock nu göra, vi Juda man och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bo nära och de som bo fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de voro otrogna mot dig.

2 Mosebok 34:6,7
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,…

4 Mosebok 14:18,19
'HERREN är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han icke låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.'…

Nehemja 9:17,31
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.…

Psaltaren 62:12
och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 130:4,7
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.…

Psaltaren 145:8,9
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.…

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Jesaja 63:7
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.

Klagovisorna 3:22,23
HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.…

Jona 4:2
Och han bad till HERREN och sade: »Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda.

Mika 7:18,19
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,…

Efesierbrevet 1:6-8
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:4-7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

though.

Daniel 9:5
Vi hava syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi hava vikit av ifrån dina bud och rätter.

Nehemja 9:18,19,26-28
Nej, fastän de gjorde åt sig en gjuten kalv och sade: 'Detta är din Gud, han som har fört dig upp ur Egypten', och fastän de gjorde sig skyldiga till stora hädelser,…

Psaltaren 106:43-45
Många gånger räddade han dem, men de voro gensträviga i sin egenvilja och förgingos så genom sin missgärning.…

Jeremia 14:7
Om än våra missgärningar vittna emot oss, så hjälp dock, HERRE, för ditt namns skull. Ty vår avfällighet är stor; mot dig hava vi syndat.

Hesekiel 20:8,9,13
Men de voro gensträviga mot mig och ville icke höra på mig; de kastade icke bort var och en sina ögons styggelser, och de övergåvo icke Egyptens eländiga avgudar. Då tänkte jag på att utgjuta min förtörnelse över dem och att uttömma min vrede på dem mitt i Egyptens land.…

Länkar
Daniel 9:9 InterDaniel 9:9 FlerspråkigDaniel 9:9 SpanskaDaniel 9:9 FranskaDaniel 9:9 TyskaDaniel 9:9 KinesiskaDaniel 9:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Daniel 9
8Ja, Herre, vi med våra konungar, furstar och fäder måste blygas, därför att vi hava syndat mot dig. 9Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från 10och hörde icke HERRENS, vår Guds, röst, så att vi vandrade efter hans lagar, dem som han förelade oss genom sina tjänare profeterna.…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 8:30
Ja, hör på den åkallan som din tjänare och ditt folk Israel uppsända, vända mot denna plats. Må du höra den och låta den komma upp till himmelen, där du bor; och när du hör, så må du förlåta.

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Psaltaren 106:43
Många gånger räddade han dem, men de voro gensträviga i sin egenvilja och förgingos så genom sin missgärning.

Psaltaren 130:4
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Jeremia 14:7
Om än våra missgärningar vittna emot oss, så hjälp dock, HERRE, för ditt namns skull. Ty vår avfällighet är stor; mot dig hava vi syndat.

Daniel 9:5
Vi hava syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi hava vikit av ifrån dina bud och rätter.

Daniel 9:6
Vi hava icke hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra konungar, furstar och fader och till allt folket i landet.

Daniel 9:8
Ja, Herre, vi med våra konungar, furstar och fäder måste blygas, därför att vi hava syndat mot dig.

Daniel 9:8
Överst på sidan
Överst på sidan