Psaltaren 86:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Dansk (1917 / 1931)
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Norsk (1930)
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig.

King James Bible
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

English Revised Version
For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

thou

Psaltaren 86:15
Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.

Psaltaren 25:8
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 52:1
För sångmästaren; en sång av David,

Psaltaren 69:16
Svara mig, HERRE, ty god är din nåd; vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet.

Psaltaren 119:68
Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar.

Psaltaren 130:7
Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

Psaltaren 145:8,9
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.…

2 Mosebok 34:6
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

1 Johannesbrevet 4:8,9
Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.…

ready

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Daniel 9:9
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

plenteous

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Psaltaren 130:4,7
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.…

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Romabrevet 5:20,21
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.…

Efesierbrevet 1:6-8
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,

unto all

Psaltaren 145:18
HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

Jeremia 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Hesekiel 36:33,37
Så säger Herren, HERREN: När jag har renat eder från alla edra missgärningar, då skall jag låta städerna ånyo bliva bebodda, och då skola ruinerna åter byggas upp,…

Lukas 11:9,10
Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Johannes 4:10
Jesus svarade och sade till henne: »Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»

Apostagärningarna 2:21
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst.'

Romabrevet 10:12,13
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.…

Länkar
Psaltaren 86:5 InterPsaltaren 86:5 FlerspråkigSalmos 86:5 SpanskaPsaume 86:5 FranskaPsalm 86:5 TyskaPsaltaren 86:5 KinesiskaPsalm 86:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 86
4Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, upplyfter jag min själ. 5Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig. 6Lyssna, HERRE, till mitt bedjande, och akta på mina böners ljud.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 34:6
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Psaltaren 25:8
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Psaltaren 62:12
och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

Psaltaren 73:1
En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som hava rena hjärtan.

Psaltaren 86:15
Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.

Psaltaren 100:5
Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Psaltaren 103:3
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Psaltaren 111:4
Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.

Psaltaren 119:68
Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar.

Psaltaren 130:4
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Psaltaren 130:7
Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

Psaltaren 145:8
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Jesaja 63:7
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Jona 4:2
Och han bad till HERREN och sade: »Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda.

Psaltaren 86:4
Överst på sidan
Överst på sidan