Romabrevet 10:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

Dansk (1917 / 1931)
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

Norsk (1930)
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;

King James Bible
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.

English Revised Version
For there is no distinction between Jew and Greek: for the same Lord is Lord of all, and is rich unto all that call upon him:
Treasury i Bibeln Kunskap

there is no.

Romabrevet 3:22,29,30
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.…

Romabrevet 4:11,12
Och han undfick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron, som han hade, medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bliva en fader för alla oomskurna som tro, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem.…

Romabrevet 9:24
Och till att vara sådana har han ock kallat oss, icke allenast dem som äro av judisk börd, utan jämväl dem som äro av hednisk.

Apostagärningarna 10:34,35
Då öppnade Petrus sin mun och sade: »Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen',…

Apostagärningarna 15:8,9
Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige Ande.…

Galaterbrevet 3:28
Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 2:18-22
Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.…

Efesierbrevet 3:6
Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,

Kolosserbrevet 3:11
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

Lord.

Romabrevet 14:9
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

Romabrevet 15:12
Så säger ock Esaias: »Telningen från Jessais rot skall komma, ja, han som skall stå upp för att råda över hedningarna; på honom skola hedningarna hoppas.»

Apostagärningarna 10:36
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

1 Korinthierbrevet 15:47
Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.

Filipperbrevet 2:11
och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Uppenbarelseboken 17:14
De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung.»

Uppenbarelseboken 19:16
Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.»

river.

Romabrevet 2:4
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?

Romabrevet 9:23
Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut hade berett till härlighet?

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Efesierbrevet 2:4,7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

Efesierbrevet 3:8,16
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,…

Filipperbrevet 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

Kolosserbrevet 2:2,3
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;…

call upon him.

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 145:18
HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

Jesaja 55:6
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Apostagärningarna 9:14
Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att fängsla alla dem som åkalla ditt namn.»

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

Länkar
Romabrevet 10:12 InterRomabrevet 10:12 FlerspråkigRomanos 10:12 SpanskaRomains 10:12 FranskaRoemer 10:12 TyskaRomabrevet 10:12 KinesiskaRomans 10:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 10
11Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.» 12Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom. 13Ty »var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst».…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 7:59
Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: »Herre Jesus, tag emot min ande.»

Apostagärningarna 10:36
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

Romabrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

Romabrevet 3:29
Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han icke ock hedningarnas? Jo, förvisso också hedningarnas,

Romabrevet 3:30
så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro, så ock de oomskurna genom tron.

Kolosserbrevet 3:11
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Romabrevet 10:11
Överst på sidan
Överst på sidan