Psaltaren 86:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.

Dansk (1917 / 1931)
Men, Herre, du er en barmhjertig og naadig Gud, langmodig og rig paa Naade og Sandhed.

Norsk (1930)
Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.

King James Bible
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.

English Revised Version
But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy and truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

but thou

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Psaltaren 111:4
Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.

Psaltaren 130:4,7
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.…

Psaltaren 145:8
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

2 Mosebok 31:6,7
Och se, jag har givit honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, och åt alla edra konstförfarna män har jag givit vishet i hjärtat. Dessa skola kunna göra allt vad jag har bjudit dig:…

4 Mosebok 14:18
'HERREN är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han icke låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.'

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Romabrevet 5:20,21
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.…

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Efesierbrevet 2:4-7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

mercy

Psaltaren 85:10
Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

Psaltaren 98:3
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.

Johannes 1:17
ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

Romabrevet 15:8,9
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;…

Länkar
Psaltaren 86:15 InterPsaltaren 86:15 FlerspråkigSalmos 86:15 SpanskaPsaume 86:15 FranskaPsalm 86:15 TyskaPsaltaren 86:15 KinesiskaPsalm 86:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 86
14Gud, fräcka människor hava rest sig upp mot mig, och våldsverkarnas hop står efter mitt liv; de hava icke dig för ögonen. 15Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. 16Vänd dig till mig och var mig nådig, giv åt din tjänare din makt, och fräls din tjänarinnas son.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 34:6
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Psaltaren 111:4
Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.

Psaltaren 116:5
HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Psaltaren 145:8
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Predikaren 8:11
Därför att dom icke strax går över vad ont som göres, få människors barn dristighet att göra det ont är,

Jesaja 63:7
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.

Jeremia 3:12
Gå bort och predika så norrut och säg: Vänd om, Israel, du avfälliga, säger HERREN, så vill jag icke längre med ogunst se på eder; ty jag är nådig, säger HERREN, jag behåller icke vrede evinnerligen.

Jona 4:2
Och han bad till HERREN och sade: »Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda.

Psaltaren 86:14
Överst på sidan
Överst på sidan