1 Thessalonikerbr. 3:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

Dansk (1917 / 1931)
Men eder lade Herren vokse og blive overvættes rige i Kærligheden til hverandre og til alle, ligesom vi have den til eder,

Norsk (1930)
Og eder gi Herren rikdom og overflod av kjærlighet til hverandre og til alle, likesom vi har den til eder,

King James Bible
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:

English Revised Version
and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also do toward you;
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord.

1 Thessalonikerbr. 4:10
så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

Psaltaren 115:4
Men deras avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.

Lukas 17:5
Och apostlarna sade till Herren: »Föröka vår tro.»

2 Korinthierbrevet 9:10
Och han som giver såningsmannen »säd till att så och bröd till att äta», han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

abound.

1 Thessalonikerbr. 4:9,10
Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;…

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

love.

1 Thessalonikerbr. 5:15
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

Matteus 7:12
Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

Matteus 22:39
Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'

Romabrevet 13:8
Varen ingen något skyldiga -- utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.

1 Korinthierbrevet 13:1-13
Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.…

Galaterbrevet 5:6,13,14,22
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.…

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

1 Johannesbrevet 3:11-19
Ty detta är det budskap som I haven hört från begynnelsen, att vi skola älska varandra…

1 Johannesbrevet 4:7-16
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.…

even.

1 Thessalonikerbr. 2:8
I sådan ömhet om eder ville vi gärna icke allenast göra också eder delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för eder, ty I haden blivit oss kära.

Länkar
1 Thessalonikerbr. 3:12 Inter1 Thessalonikerbr. 3:12 Flerspråkig1 Tesalonicenses 3:12 Spanska1 Thessaloniciens 3:12 Franska1 Thessalonicher 3:12 Tyska1 Thessalonikerbr. 3:12 Kinesiska1 Thessalonians 3:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 3
11Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till eder. 12Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder, 13så att edra hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse, när han kommer med alla sina heliga.
Korshänvisningar
Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

1 Thessalonikerbr. 4:1
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

1 Thessalonikerbr. 4:10
så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

1 Thessalonikerbr. 3:11
Överst på sidan
Överst på sidan