Efesierbrevet 4:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Dansk (1917 / 1931)
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed

Norsk (1930)
med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

King James Bible
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

English Revised Version
with all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
Treasury i Bibeln Kunskap

lowliness.

4 Mosebok 12:3
Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden.

Psaltaren 45:4
Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.

Psaltaren 138:6
Ja, HERREN är hög, men han ser till det låga, och han känner den högmodige fjärran ifrån.

Ordspråksboken 3:34
Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd.

Ordspråksboken 16:19
Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 61:1-3
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,…

Sefanja 2:3
Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

Sakaria 9:9
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

Matteus 5:3-5
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

Apostagärningarna 20:19
huru jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar, som hava vållats mig genom judarnas anslag.

1 Korinthierbrevet 13:4,5
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.…

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Kolosserbrevet 3:12,13
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.…

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Jakobsbrevet 1:21
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 3:15-18
Sådan »vishet» kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de »själiska» människorna, ja, de onda andarna.…

1 Petrusbrevet 3:15
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

forbearing.

Markus 9:19
Då svarade han dem och sade: »O du otrogna släkte, huru länge måste jag vara hos eder? Huru länge måste jag härda ut med eder? Fören honom till mig.»

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

1 Korinthierbrevet 13:7
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Länkar
Efesierbrevet 4:2 InterEfesierbrevet 4:2 FlerspråkigEfesios 4:2 SpanskaÉphésiens 4:2 FranskaEpheser 4:2 TyskaEfesierbrevet 4:2 KinesiskaEphesians 4:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 4
1Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått, 2med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek 3och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:…
Korshänvisningar
Predikaren 7:8
Bättre är slutet på en sak än dess begynnelse; bättre är en tålmodig man än en högmodig.

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

Kolosserbrevet 3:13
Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.

1 Petrusbrevet 3:8
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.

Efesierbrevet 4:1
Överst på sidan
Överst på sidan